דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 11.04.2021 11/04/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 02.2021 27/01/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 01.2021 18/01/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 04.01.2021 04/01/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 15.2020 26/11/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14.2020 19/10/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13.2020 18/09/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12.2020 09/09/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11.2020 11/08/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9.2020 14/07/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10.2020 14/07/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8.2020 30/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7.2020 18/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6.2020 18/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5.2020 23/04/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4.2020 19/03/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3.2020 12/03/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2.2020 12/03/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1.2020 11/02/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 15.19 01/01/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14.19 08/12/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13.19 10/10/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12.19 11/09/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11.19 10/09/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10.19 14/08/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9.19 22/07/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8.19 18/06/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7.19 18/06/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6.19 14/05/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5.19 04/04/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4.19 24/03/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3.19 12/02/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2.19 12/02/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1.19 15/01/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9.18 01/09/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8.18 01/08/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6.18 01/06/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5.18 01/05/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4.18 01/04/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3.18 01/03/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2.18 01/02/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1.18 01/01/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13.17 01/12/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12.17 01/12/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11.17 01/11/2017
פרוטוקול ועדת ועדת ערר מס' 25.10.17 25/10/2017
פרוטוקול ועדת ועדת ערר מס' 25.10.17 25/10/2017
פרוטוקול ועדת ועדת ערר מס' 1.6.17 25/10/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10.17 01/10/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9.17 01/09/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8.17 01/08/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7.17 01/07/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6.17 01/06/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5.17 01/05/2017
וועדת תרומות 01/04/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4.17 01/04/2017
וועדת תרומות 01/03/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3.17 01/03/2017
וועדת תרומות 01/02/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2.17 01/02/2017
וועדת תרומות 01/01/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1.17 01/01/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 24.16 01/12/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 23.16 01/12/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 21.16 01/12/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 20.16 01/12/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 16.16 01/12/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14.16 01/12/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13.16 01/12/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12.16 01/12/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11.16 01/11/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10.16 01/10/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9.16 01/09/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8.16 01/08/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7.16 01/07/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6.16 01/06/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5.16 01/05/2016
הרכב מועצה דתית 01/04/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3.16 01/03/2016
תקציב 2016 01/02/2016
תברים 01/01/2016
העברה למתנס 01/11/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10.15 01/10/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9.15 01/09/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7.15 01/07/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6.15 01/06/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5.15 01/05/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4.15 01/04/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3.15 01/03/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2.15 01/02/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1.15 01/01/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 22.14 01/12/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 21.14 01/12/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 20.14 01/12/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 19.14 01/12/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 18.14 01/12/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 15.14 01/12/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14.14 01/12/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14.13 01/12/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13.14 01/12/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13.13 01/12/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12.14 01/12/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11.14 01/11/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10.14 01/10/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9.14 01/09/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9.14 01/09/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8.14 01/08/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8.14 01/08/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7.14 01/07/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7.14 01/07/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5.14 01/05/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4.14 01/04/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3.14 01/03/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2.14 01/02/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12.13 01/12/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11.13 01/11/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10.13 01/10/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9.13 01/09/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8.13 01/08/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8.13 01/08/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7.13 01/07/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7.13 01/07/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6.13 01/06/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6.13 01/06/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4.13 01/04/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3.13 01/03/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2.13 01/02/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1.13 01/01/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11.12 01/11/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10.12 01/10/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9.12 01/09/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8.12 01/08/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7.12 01/07/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6.12 01/06/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5.12 01/05/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4.12 01/04/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3.12 01/03/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2.12 01/02/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1.12 01/01/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 15.11 01/12/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14.11 01/12/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13.11 01/12/2011
צו המיסים 01/12/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11.11 01/11/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10.11 01/10/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9.11 01/09/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8.11 01/08/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7.11 01/07/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6.11 01/06/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5.11 01/05/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4.11 01/04/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3.11 01/03/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2.11 01/02/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1.11 01/01/2011
ועדת תמיכות 01/03/2001