עברנו שלב
לאחר איתור כל בעלי גרוטאות הרכב ביישוב נערכו עימם שיחות טלפוניות בהן התבקשו להזיז את הרכבים.
חלקם ביצעו זאת.
על רכבים שטרם פונו יודבקו השבוע מדבקות המורות על פינוים כפי שמורה החוק. רכב שהודבקה עליו מדבקה ולא יפונה על ידי בעליו ייגרר על ידי המועצה באמצעות קבלן שזכה במכרז וכל הוצאות הגרירה והאחסון יחולו על בעל הרכב.
אנו שבים ומזכירים כי מעבר לנושא הניקיון ונראות המרחב הציבורי גרוטאות רכב הינן פוטנציאל למפגעי בטיחות משמעותיים וקיימת חשיבות רבה לסילוקן.

1