מפקד האוכלוסין 2022 יוצא לדרך, 
תושבי שלומי - סופרים אתכם! 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נערכת לביצוע מפקד האוכלוסין והדיור 2022. בשבוע שעבר נפגשו ראש המועצה מר גבי נעמן יחד עם מנכ"ל המועצה לוצ'י יוסף ומר שריף עליאן, מנהל משרד אזורי כרמיאל מפקד האוכלוסין ודנו בקידום המפקד במועצה. 
החל מה-3 באפריל 2022 תחל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בביצוע מפקד האוכלוסין והדיור השביעי של ישראל ב-1300 יישובים ברחבי ישראל ובתוכם מועצה מקומית שלומי. 
המפקד צפוי להסתיים ב-30 בנובמבר 2022. נתוני המפקד הינם היחידים שניתנים לפרסום ברמת שכונה החופפת בהגדרתה לרמת אזור סטטיסטי. הנתונים חשובים למקבלי ההחלטות בשלטון המקומי, לקבלת אומדנים אמידים לתכנון יעיל, נכון ומותאם לרשות המקומית.  

2.jfif