הרשות לקידום אזרחים ותיקים בשלומי עליה ממונה ע. מנכ"ל חגי סלק בשיתוף מרכז צעירים בניהולה של לירון לינדנר עברה השבוע במסגרת פרוייקט "דורשים בשלום" וחילקה בכפוף לקריטוריונים ל 16 ותיקים ערכות טבלט מותאמות לזום ופעילות אינטרנט.

פרוייקט "דורשים בשלום " הינו פרוייקט המופעל ביישוב בו סטודנט מלווה ותיק מהיישוב לאורך כל השנה ומסייע לו בכל התחומים החברתיים וכן בהנגשת זכאויות והטבות לותיקים ביישוב .

במהלך שנת 2021 ישתתפו הותיקים במסגרת הפרוייקט , בהרצאות ,ניידת זכויות ותיקים מטעם המשרד לשיויון חברתי שתונגש לותיקים עד לביתם ,התקנת לחצני מצוקה לותיקים זכאים ועוד פעילויות מגוונות בנושאים חברתיים וזכויות ותיקים

הפרוייקט במימון המשרד לשיויון חברתי

והטבלטים חולקו במסגרת "מחוברים" בסיוע מפעל הפיס

154240450_2809961345941603_2478691311150545222_