שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שצפים בשכונת יערית - מתחם 1 מכרז 06/2021 מכרז כללי פומבי 07/02/2021 25/02/2021
בקשה להצעת מחיר מס' 3-2021 - הסדרת מעקות בטיחות - ביהס בן צבי הצעת מחיר חיצוני 19/01/2021 26/01/2021
בקשה להצעת מחיר 04-2021 - הנגשת מדרכה לנכים ברחוב ז'בוטינסקי הצעת מחיר חיצוני 19/01/2021 26/01/2021
בקשה לקבלת הצעת מחיר מס' 05-2021 - מעקות בטיחות ברחוב יפה נוף - שלומי הצעת מחיר חיצוני 19/01/2021 26/01/2021
הצעת מחיר 02-2021 - יועץ מעליות להתקנת מעלית בפיר קיים - חטיבה עליונה - אורט שלומי הצעת מחיר חיצוני 13/01/2021 24/01/2021
מכרז זוטא 1/2021 רכישת ריהוט בית כנסת למועצה מקומית שלומי מכרז כללי פומבי 12/01/2021 31/01/2021
פניה להצטרפות למאגר חברות פיקוח על וניהול פרויקטים במועצה המקומית שלומי מכרז כללי חיצוני 03/01/2021 15/02/2021
הנחיות מרחביות לפי סעיף 145(ש) לחוק התכנון והבניה תשה"כ 1965 מועצה מקומית שלומי שכונת יערית מכרז כללי חיצוני 09/09/2020 18/05/2021

עבור לארכיון המכרזים