שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול זוכה
בקשה להצעת מחיר דחופה - 47-2021 - גידור למערכת כריזה בשכונת יערית - עבודה דחופה הצעת מחיר חיצוני 26/10/2021 27/10/2021
בקשה להצעות מחיר מס' 39/2021- אספקה והתקנה של מתקני ספורט במגרש כדורגל-מ.משלומי הצעת מחיר פומבי 19/10/2021 31/10/2021
ועדת איתור כ"א 03.2021 דרוש/ה עובד סוציאלי בהיקף של 100% משרה מועצה מקומית שלומי ועדת איתור כ"א פומבי 29/09/2021 31/10/2021
מכרז כוח אדם פומבי 12.2021 דרוש/ה עובד סוציאלי אזרחים ותיקים מועצה מקומית שלומי מכרז כ"א פומבי 29/09/2021 31/10/2021
ועדת איתור 01.2021 לתפקיד עובד סוציאלי קהילתי מועצה מקומית שלומי בהיקף משרה של 75% ועדת איתור כ"א פומבי 15/09/2021 31/10/2021
בקשה להיכלל במאגר המתכננים של מועצה מקומית שלומי - מכרז כללי פומבי 02/08/2021 02/08/2022 פרוטוקול

עבור לארכיון המכרזים