שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול זוכה
בקשה להיכלל במאגר המתכננים של מועצה מקומית שלומי - מכרז כללי פומבי 02/08/2021 02/08/2022
בקשה לקבלת הצעות מחיר למדיד ה לצורך הכנת תב"ע להרחבת בי"ס אורט שלומי הצעת מחיר חיצוני 01/08/2021 09/08/2021
בקשה להצעת מחיר עבור שיקום בניין וחצר בבית ספר בן צבי בעקבות נזקי סופה - הצת מחיר 32-2021 הצעת מחיר חיצוני 01/08/2021 09/08/2021
דרוש רכז מוגנות בבית הספר התיכון דרושים חיצוני 26/07/2021 03/08/2021
ועדת איתור 01.2021 לתפקיד עובד סוציאלי קהילתי מועצה מקומית שלומי ועדת איתור כ"א פומבי 25/07/2021 08/08/2021
מכרז פומבי - בניית 3 מחלקות אשפוז - בית חולים גריאטרי שלומי מכרז כללי פומבי 23/06/2021 08/08/2021 פרוטוקול

עבור לארכיון המכרזים