שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול זוכה
הצעת מחיר 03-2022 - שיקום מעגל תנועה - רוטרי - 24.1.22 הצעת מחיר חיצוני 24/01/2022 01/02/2022
הצעת מחיר מס' 04-2022 - ביצוע פסי האטה ועבודות אספלט - שלומי הצעת מחיר חיצוני 24/01/2022 01/02/2022
בקשה לקבלת הצעות מחיר לשירותי רישום מקרקעין - הפקעה יערית - הצעת מחיר מס' 1-2022 הצעת מחיר חיצוני 23/01/2022 31/01/2022
ועדת איתור כ"א 01.2022 דרוש/ה עובד סוציאלי בהיקף של 100% משרה מועצה מקומית שלומי ועדת איתור כ"א חיצוני 18/01/2022 01/02/2022
ועדת איתור 02.2022 לתפקיד עובד סוציאלי קהילתי + מועדונית מועצה מקומית שלומי ועדת איתור כ"א חיצוני 18/01/2022 01/02/2022
מכרז פומבי מס' 36-2021 - שיקום מגרש כדורגל בשלומי מכרז כללי פומבי 05/01/2022 31/01/2022 פרוטוקול
בקשה להיכלל במאגר המתכננים של מועצה מקומית שלומי - מכרז כללי פומבי 02/08/2021 02/08/2022 פרוטוקול

עבור לארכיון המכרזים