שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול זוכה
מכרז 25.2022 מכירת רכב של ראש מועצה מקומית שלומי מכרז כללי פומבי 05/07/2022 15/07/2022
הזמנה ספציפית להגשת בקשה להיכלל ברשימת המציעים – מועצה מקומית שלומי יועצים לבדיקת התקשרויות ועלויות בתחום התקשרות קולות קוראים פומבי 30/06/2022 10/07/2022
מכרז זוטא 26-2022 - שיפוץ בית הכנסת אוהל מועד בשלומי מכרז כללי חיצוני 28/06/2022 17/07/2022
מכרז זוטא 27-2022 - השלמת עבודות בבית הספר ביערית מכרז כללי חיצוני 28/06/2022 17/07/2022
מכרז כ"א פנימי / חיצוני מס' 09.2022 דרוש אחראי קבורה, מקוואות ועירובין למועצה מקומית שלומי מכרז כ"א פומבי 27/06/2022 10/07/2022
מכרז כ"א פומבי 08.2022 דרוש/ה מנהל/ת קדם יסודי למועצה מקומית שלומי מכרז כ"א פומבי 26/06/2022 14/07/2022
20-2022 פינוי -גרירה גריטה ואחסנה של רכבים וגרוטאות רכב מרחבי הישוב-שלומי הצעת מחיר חיצוני 12/06/2022 14/07/2022
מכרז פומבי 18-2022 - שיקום ואחזקת שטחי גינון ושטחים פתוחים מכרז כללי פומבי 09/06/2022 07/07/2022
מכרז פומבי 19-2022 - שיקום ואחזקת שטחי גינון , עונתיים ורב עונתיים מכרז כללי פומבי 09/06/2022 07/07/2022
בזק מגייסת עובדים דרושים חיצוני 10/05/2022
בקשה להיכלל במאגר המתכננים של מועצה מקומית שלומי - מכרז כללי פומבי 02/08/2021 02/08/2022 פרוטוקול

עבור לארכיון המכרזים