שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
18-2020, בקשת הצעות מחיר לתכנון שתי כיכרות תנועה ברחוב הרב מימון, מועצה מקומית שלומי הצעת מחיר פומבי 21/09/2020 01/10/2020
17-2020, בקשת הצעות מחיר לתכנון בניית שלוחת מרכז קהילתי בשכונת יערית במועצה מקומית שלומי הצעת מחיר פומבי 21/09/2020 01/10/2020
מכרז מס' חי/2019/304 בניה עצמית בשלומי בשכונת יערית 16 מגרשים )לבניית 32 יח"ד( הרשמה והגרלה מכרז כללי פומבי 17/09/2020 16/11/2020
מכרז 14-2020- עבודות סלילה פיתוח ותשתיות-מתחם 3 שלב א' (שכונת יערית) הצעת מחיר פומבי 10/09/2020 12/10/2020

עבור לארכיון המכרזים