הודעה חשובה מיצחק דדון מפקד נקודת המשטרה ביישוב.

שימו לב - אסור להתכנס ולהתפלל בבתי כנסת ולהסתובב בחוץ ללא סיבה מוצדקת.

עד עתה קיבלו אזהרות, מעתה ירשמו דוחות כנגד המפירים

ראו הוזהרתם!!!

משטרת ישראל קורונה