השרות הווטרינרי העירוני אחראי על קידום ושמירת בריאות הציבור בתחום המועצה. תלונות ציבור בנושאים הווטרינרים מתקבלות לטיפול במהלך היום והלילה דרך המוקד העירוני.

חיסוני כלבת, הנפקת רישיון ושבב אלקטרוני

מתבצעים במשרד השרות הווטרינרי העירוני בימי שני בין השעות 14:00-16:00.

חשוב!! חיסון כלבת והנפקת רישיון עירוני מתבצעים אך ורק לאחר ביצוע תשלום הרישיון בקופת המועצה.
תזכורת לחיסון כלבת נשלחת בסוף כל חודש לבעלי הכלבים שהגיע מועד חידוש הרישיון וחיסון הכלבת  בחודש שלאחריו...

כלבים

חובה על פי חוק לבצע חיסון כלבת ,להוציא רישיון עירוני ולסמן בשבב אלקטרוני כל כלב בגיל 3 חודשים. תוקף הרישיון והחיסון שנה ממועד ביצועו.

מחירון

המחירים נקבעים על ידי השירותים הווטרינרים שבמשרד החקלאות.

 • חיסון כלב רגיל והוצאת רישיון עירוני – 369 ₪
 • חיסון כלבה מעוקרת/כלב מסורס והוצאת רישיון עירוני – 53.5 ₪
 • כלב בתעריף פטור-חיסון והוצאת רישיון עירוני – 68.5 ₪
 • סימון כלב בשבב אלקטרוני – 73 ₪.

תנאים לקבלת פטור:

בקשה לקבלת פטור תוגש ע”י בעלי הכלב לרופא הווטרינר העירוני לפחות 30 יום לפני מועד מתן או חידוש הרישיון ע”ג טופס בקשה.
הפטור שיינתן יהיה קבוע או זמני לשנה אחת.
כלב שלגביו ניתן פטור מתשלום אגרה מוגדלת ,אשר יימצא משוטט בתקופה של שנתיים, תישלל זכותו לפטור.

פטור כאמור יינתן בהתקיים אחד מהמצבים המפורטים להלן:

1.פטור עקב גיל הכלב:
כלב שגילו פחות מ-6 חודשים-יינתן פטור זמני לשנה אחת.
כלב שגילו  לפחות 8 שנים לפי הרשום במאגר הארצי לרישום כלבים או במאגר השרות הווטרינרי העירוני או לאחר שיוצגו בפני הווטרינר העירוני המסמכים הנדרשים המפורטים בנוהל המלא שפורסם באתר השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות –יינתן פטור קבוע.

2.פטור עקב מצב בריאותי:
לאחר הגשת מסמכים הנדרשים ואבחנה רפואית מהווטרינר הקליני המטפל. יינתן פטור קבוע/זמני לשנה.

3.פטור עקב היות הכלב כלב טהור גזע:
לאחר הגשת מסמכים מהתאחדות הישראלית לכלבנות.
תוקף הפטור  לשנה.

4.פטור כלב מאומץ:
כלב מאומץ שאין מידע לגביו, יסומן ,יחוסן ותינתן ארכה לביצוע עיקור/סירוס תוך 30 יום .בתקופה זו יהיה פטור מתשלום הסכום הנוסף עבור קבלת הרישיון.

ניתן לחסן גם אצל רופאים פרטיים מורשי חיסון לכלבת . אין לראות בהפניה כאמור אחריות לגבי טיב השירות והמחיר.

לידיעה, ברוב המרפאות הפרטיות ביצוע חיסון הכלבת כרוך בתוספת תשלום.

תושבים חדשים בעלי כלבים המחוסנים לכלבת ובעלי רישיון בתוקף מרשות אחרת, חייבים על פי חוק לבצע עדכון פרטים ורישום בשרות הווטרינרי העירוני. הרישום אינו כרוך בתשלום.

תושבים  בעלי כלבים חדשים בעלי חיסון כלבת בתוקף אולם ללא רישיון עירוני,חייבים ברישום כלבם ובהוצאת רישיון בשרות הווטרינרי העירוני .לדוגמא, באימוץ כלב מעמותה למען בעלי חיים/מבית אחר. נדרש תשלום עבור הרישיון בלבד.

תושבים אשר עוברים דירה מחויבים על פי החוק תוך 30 יום,  לעדכן את פרטיהם החדשים.

רישום ועדכון פרטים מתבצעים בתיאום טלפוני עם השרות הווטרינרי.

חשוב!!

בעלי כלב אשר לא רשמו את כלבם וביצעו עדכון פרטים מלא כולל רישום השבב האלקטרוני, לא ניתן יהיה לאתרם במידה וכלבם ימצא משוטט בשטח ציבורי או חלילה ימצא פצוע.

כלביה אזורית

 • בעלי חיים משוטטים נאספים ע”י השירות הווטרינרי העירוני ומועברים לכלבייה אזורית ביסעור.
 • שחרור בעל חיים מהכלבייה כרוך בתשלום ומתבצע במשרד השירות הווטרינרי.
 • כלבים נושכים שוהים בכלבייה לצורך תצפית ושלילת מחלת הכלבת.
 • בכלבייה מתקיים פרויקט אמץ כלב נטוש כולל חיסון ועיקור, במהלך סופי שבוע.

טפסים

טופס העברת בעלות על כלב

בקשה לקבלת פטור לכלב טהור גזע מאגרה מוגדלת

בקשה לקבלת פטור עקב גיל הכלב מאגרה מוגדלת

בקשה לקבלת פטור עקב מצב רפואי מאגרה מוגדלת

 

תחומים נוספים:

פיקוח בעסקים לממכר מוצרי מזון מן החי

פיקוח וטרינרי בעסקים לממכר מוצרי מזון מן החי.
הפיקוח כולל ביקורות שוטפות במהלך השנה לבדיקת תנאי החזקת המוצרים, תוקפם, תנאי התברואה בתחום העסק, אופן ייצור ומכירת המזון ועוד.
הפיקוח כולל עסקים כגון : אטליזים , מינימרקטים, רשתות שיווק.

בדיקת מוצרים מן החי טרם שיווקם ברחבי הישוב

בדיקת מוצרים מן החי טרם שיווקם ברחבי הישוב.
משלוח מוצרים מן החי עובר באופן יום יומי בדיקה בתחנה האזורית לבדיקות משנה הנמצאת בתחום המועצה האזורית מטה אשר, ליד מתחם "ביג רגבה", טרם הכנסתו לעסק. הבדיקה כוללת : קיום תעודה וטרינרית, ניקיון וסדר הרכב המוביל, תקינות מערכת הקירור תוקף מוצרי הבשר ועוד. בתום הבדיקה מוטבעת חותמת “נבדק והותר” ע”ג תעודות המשלוח הכוללת את התאריך היומי כך, שבעל העסק יודע שהמשלוח עבר בדיקה וניתן להכניסו לעסק. במצב של פסילה, מוטבעת חותמת בצבע אדום עם כיתוב “פסול לשיווק ומכירה” והמוצרים מושמדים/מוחזרים למפעל על פי הצורך.

פעולות הקשורות למניעת מחלת הכלבת

 • חיסון כלבים וחתולים כנגד מחלת הכלבת, הוצאת רשיון עירוני וסימון בשבב אלקטרוני.
 • לכידת בעלי חיים משוטטים, העברתם לכלביה ושחרורם רק לאחר תשלום קנס כספי.
 • רישום דו”חות על עבירה לבעלי כלבים משוטטים במהלך היום, הערב והלילה.
 • פיזור חיסונים פומביים כנגד כלבת לחיות הבר בשטחים הפתוחים שמסביב לישוב.
 • טיפול באירועי נשיכות בע”ח – בני אדם בשיתוף משרד הבריאות עכו.

פיקוח על פינות חי במוסדות חינוך

טיפול רפואי בבעל החיים, ייעוץ מקצועי ופיקוח על תנאי החזקתם.

טיפול בתלונות ציבור הקשורות להחזקת בעלי חיים

טיפול בנחשים בשטחים ציבוריים ובמוסדות ציבור

טיפול בתלונות הציבור על החזקת בעלי חיים בניגוד לחוק צער בעלי חיים

ימי ושעות פעילות משרד השירות הוטרינרי

ד"ר אסף ירום
וטרינר
049950970

מענה טלפוני וקבלת קהל: יום ב' בין השעות 14:00-16:00