לפרטים והרשמה בקישורים המצורפים:

לקורסים אונליין: https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/pages/onlinecourses.aspx

לאתר הממשלתי "עבודאטה": https://avodata.labor.gov.il/

פרסום יתד של לינקים בעולם העבודה והלימודים 08.01.23.pdf