קוד תחנה שם תחנה תאור תחנה נ' קו רוחב נ' קו אורך
50291 בית עלמין 899  שלומי 33.07741 35.135706
50292 בית עלמין 899  שלומי 33.07725 35.136315
50296 מסעף שלומי מערב 899  שלומי 33.07565 35.141842
50299 מסעף שלומי מערב הרב עוזיאל 4 שלומי 33.0749 35.142613
50300 מסעף שלומי מערב 899  שלומי 33.07553 35.14229
50302 הרב עוזיאל/זאב ז'בוטינסקי הרב עוזיאל 5 שלומי 33.07417 35.142609
50304 הרב עוזיאל/זאב ז'בוטינסקי הרב עוזיאל 9 שלומי 33.07362 35.142672
50306 הרב עוזיאל/הרב חזן הרב עוזיאל 15 שלומי 33.07223 35.14297
50307 הרב עוזיאל/הרב מיימון הרב עוזיאל 32 שלומי 33.07162 35.14329
50314 הרב עוזיאל/ששת הימים הרב עוזיאל  שלומי 33.07024 35.144861
50321 הרב עוזיאל/אלבז הרב עוזיאל 44 שלומי 33.07021 35.145023
50322 הרב עוזיאל/אלבז הרב עוזיאל 33 שלומי 33.07021 35.145023
50327 הרב עוזיאל/נתן אלבז הרב עוזיאל 39 שלומי 33.07039 35.146018
50330 הרב עוזיאל/הרב חזן הרב עוזיאל  שלומי 33.07073 35.147095
50331 הרב עוזיאל/הרב חזן הרב עוזיאל  שלומי 33.07073 35.147099
50335 שכונת שלומית/סנונית   שלומי 33.08075 35.148483
50337 זמיר/סנונית סנונית 23 שלומי 33.07791 35.149025
50338 הרב עוזיאל/המסלול הרב עוזיאל 66 שלומי 33.0714 35.149081
50339 הרב עוזיאל/המסלול הרב עוזיאל  שלומי 33.07146 35.149298
50340 הרב עוזיאל/המסלול הרב עוזיאל  שלומי 33.07159 35.149681
50342 צומת חניתה 899  שלומי 33.07279 35.149594
50343 צומת חניתה 8990  שלומי 33.07314 35.149776
50356 שכונת שלומית/אנפה   שלומי 33.08038 35.151405
50359 דרור/רקפת   שלומי 33.07921 35.153683
51490 יסמין/ניצן יסמין 7 שלומי 33.08095 35.154204
51503 דרך האריזים/האלון דרך הארזים  שלומי 33.07401 35.153995
51504 האלון/האלה האלון 45 שלומי 33.07703 35.153855
51505 האלה/האלון האלון 3 שלומי 33.07843 35.15632
51506 האלון/דרך האריזים האלון 81 שלומי 33.07523 35.154969
51507 יסמין/8990 יסמין 47 שלומי 33.08147 35.157794
51508 יסמין/ניצן יסמין 43 שלומי 33.08216 35.156667
51509 נורית/ניצן ניצן 21 שלומי 33.08272 35.154102
51510 דרור/דוכיפת דרור 3 שלומי 33.07873 35.152882
51511 דרור/דוכיפת דרור 4 שלומי 33.07873 35.152882
51512 דרור/דוכיפת דרור 13 שלומי 33.0787 35.151492
51513 דרור/אנפה דרור 20 שלומי 33.07915 35.150325
51514 דרור/אנפה דרור 20 שלומי 33.07915 35.150325
51581 בית עלמין 899  שלומי 33.07727 35.136277
53264 הרב עוזיאל/ששת הימים הרב עוזיאל 27 שלומי 33.07056 35.144252
53747 שכונת שלומית/סנונית   שלומי 33.08073 35.148454
53748 זמיר/סנונית סנונית 25 שלומי 33.07788 35.149085
59066 דרור/שחף דרור 27 שלומי 33.08033 35.150519
59067 מסעף שלומי 8990  שלומי 33.07318 35.149855
59095 צומת חניתה 899  שלומי 33.0707 35.152984
59140 צומת חניתה 899  שלומי 33.07089 35.152014
9950085 בית העלמין 899 0 שלומי 33.0771 35.136484
9950298 מימון מול עמוד ח הרב מיימון 19 שלומי 33.06907 35.142291
9950336 צ.חניתה דרך סנדי אזולאי 0 שלומי 33.07331 35.148918
9950655 בית העלמין 899 0 שלומי 33.0771 35.136484