סוג  פרוטוקול מספר מכרז שם מכרז תאריך זוכה
  פרוטוקול        
  פרוטוקול  

חלוקת פרוייקטים לחברות לפיקוח על ונושאים נוספים

07/05/2020  
  פרוטוקול    מתכנן 18 כיתות אורט 07/05/2020  
  פרוטוקול    אישור חברות פיקוח על 22/04/2020  
  פרוטוקול   מכללת תל חי 03/03/2020  
  פרוטוקול   ועדת התקשרויות בית כנסת יערית וטוטם טיים 03/03/2020  
  פרוטוקול   רכב גזבר 25/02/2020  
  פרוטוקול    סיכום ועדת התקשרויות רותם אבוהב 18/02/2020  
ועדת השלושה  פרוטוקול   

סיכום ועדת התקשרויות בנושא פינוי אשפה

09/12/2019  
ועדת השלושה פרוטוקול   סיכום ועדת התקשרויות גני שעשועים בגבעת ארזים 05/01/2020  
ועדת השלושה  פרוטוקול    סיכום ועדת התקשרויות פארק המשפחה ופרוייקטים 29/12/2019  
ועדת השלושה  פרוטווקול    סיכום ועדת התקשוריות מיום 18/12/2018 19/12/2018  
ועדת השלושה  פרוטוקול    סיכום ועדת התקשרויות מיום  30/12/2018 31/12/2018  
ועדת השלושה  פרוטוקול    סיכום ועדת התקשרויות  14/01/2018  
ועדת השלושה  פרוטוקול    סיכום ועדת התקשרויות מיום 19/02/2019 20/02/2019  
ועדת השלושה  פרוטוקול   

סיכום ועדת התקשרויות בנושא התקשרות "תלמים"

01/04/2019  
ועדת השלושה  פרוטוקול    סיכום ועדת התקשרויות מיום 04/02/2019 - כיתות מח"ר 04/02/2019  
ועדת השלושה  פרוטוקול    סיכום ועדת התקשרויות בנושא מימוש מכרז אמצעים דיגיטאליים 01/04/2019  
ועדת השלושה  פרוטוקול    סיכום ועדת התקשרויות בנושא פמי פרימיום 14/04/2019  
ועדת השלושה  פרוטוקול    סיכום ועדת התקשרויות מיום  04/02/2019 04/02/2019  
ועדת השלושה  פרוטוקול    סיכום ועדת התקשרויות בנושא התקשרות לאשכול גליל מערבי לצורך פינוי אשפה גושית 14/04/2019  
ועדת השלושה  פרוטוקול   סיכום ועדת התקשרויות בנושא הבית המצוייר דיון 1 29/04/2019  
ועדת השלושה  פרוטוקול   

סיכום ועדת התקשרויות בנושא יום העצמאות – הופעת אומנים

29/04/2019  
ועדת השלושה  פרוטוקול    סיכום ועדת התקשרויות בנושא פרוייקטים הנדסיים 15/05/2019  
ועדת השלושה  פרוטוקול    סיכום ועדת התקשרויות שניה בנושא הבית המצוייר  03/06/2019  
ועדת השלושה  פרוטוקול    סיכום ועדת התקשרויות בנושא ג'רוזלם פוסט  15/07/2019  
ועדת השלושה  פרוטוקול    סיכום ועדת התקשרויות בנושא יועץ פוטוולטאי  21/05/2019  
ועדת השלושה  פרוטוקול    סיכום ועדת התקשרויות בנושא יועץ מצלמות  23/07/2019  
מכרז זוטא  מכרז   הקמת חטיבה צעירה בבית ספר הרב מיימון  22/07/2019 ליאן חברה לעבודות הנדסה ובניין בע"מ
מכרז פומבי כללי מכרז 11/19 מתן שירות הסעות במוסדות חינוך תש"פ  26/08/2019 מובילי איזי 
ועדת השלושה  פרוטוקול    סיכום ועדת התקשרויות בנושא רכישת מיניבוסים  14/08/2019  
מכרז פומבי כללי מכרז 10/19 שירות תובע עירוני  10/09/2019 אישור יועץ משפטי
מכרז חוזר זוטא  מכרז 8/19 אספקה והתקנת ציוד מחשוב לחמ"ל לחימה מבנה מועצה מקומית שלומי  12/09/2019 אופיר אלבז או.אס. מחשבים
מכרז פומבי כללי מכרז 8/19 ביצוע עבודות אספקה, התקנה ותחזוקה של מתקנים סולאריים 29/08/2019 נקסט קום 
הצעת מחיר    34/2019 הנגשה לקות ראייה בית הספר הרב מיימון  26/08/2019 מאיר דהן -גיל עפר 
הצעת מחיר    35/2019 הנגשה מוטורית בית ספר בן צבי  26/08/2019 מסגריית צח - אלי עמר 
הצעת מחיר    36/2019 השלמת עבודות ברחוב חוף הים כולל תיקון אספלט פיתוח ושדרוג שטחים ציבוריים  29/08/2019 אבי נעמן 
הצעת מחיר    37/2019 הצבת תחנות היסעים בשטח שיפוט מועצה מקומית שלומי  28/08/2019 מאיר דהן -גיל עפר 
הצעת מחיר    38/2019 הסדרת מפגעי בטיחות בית הספר הרב מיימון  29/08/2019 אבי נעמן 
מכרז פומבי חיצוני מכרז 9/19 מכירת 2 אוטובוסים של המועצה  29/08/2019 מובילי הורדים 
הצעת מחיר    39/2019 אספקה והרכבת רשת לקולטני ניקוז D400 - עדכון  10/9/2019 אבי נעמן 
הצעת מחיר    1/2019 פינוי רכבים ו/או גרוטאות מרחבי היישוב שלומי  11/07/2019 מוריס אלחי 
מכרז פומבי כללי    6/19 הפעלת מרפאת שיניים בתחנה לבריאות השן בשלומי 12/08/2019 ד"ר מסרי בסאם 
הצעת מחיר    42/19 הצעת מחיר עבור הסדרת שיפועים ברחוב עץ השדה (יערית  07/10/2019 אבי נעמן 
ועדת השלושה  פרוטוקול    התקשרות לצורך ניקיון גדר המערכת בשלומי  30/10/2019 -------------------------
מכרז  מכרז 304/2019/חי הרשמה והגרלה לתושבי המקום מחוסרי דיור 23 מגרשים לבניית 52 יח"ד  20/02/2020 טרם 
מכרז  זוטא  מכרז 13/19 הסעות פעוטות למעון יום שיקומי בבית חולים נהריה  05/11/2019 סמדר זינו 
מכרז פמבי  מכרז 14/2019 ביטוחי מועצה לשנים 2019-2020 (עם אפשרות להארכה לשנתיים נוספות) 12/11/2019 חברת איילון 
הצעת מחיר    43/2019 תיקון קיר נקיון מאבן לקט בכביש 899 05/11/2019 בוקריס איציק 
מכרז פומבי  פרוטוקול  15/2019 מתן שירותי יעוץ ארגוני עבור מועצה מקומית שלומי  28/11/2019 תנופה 
הצעת מחיר    44/2019 הסדרת קיר ניקיון רחוב ההבשלה איזור תעשיה  05/12/2019 אבי נעמן 
מכרז זוטא  מכרז 17/2019 הסעת פעוט אחד למעון יום שיקומי אלווין בקרית ביאליק  09/12/2019 יוסי לוי
מכרז פומבי    16/2019 הפעלת מערך הגבייה בתחום השיפוט של שלומי  02/01/2020 מלגם
הצעת מחיר   01.2020 שיקום מדרגות , כניסה למרכז התחבורה  15/01/2020 נועם מרחבים 
הצעת מחיר    02.2020 עבודות מסגרות בן ש"ס ובן גוריון  15/01/2020 אלי עמר 
הצעת מחיר    03.2020 הסדרת חניות נכים בית ספר בן צבי  15/01/2020 אבי נעמן 
הצעת מחיר    04.2020 הסדרת מדרכה ברב חזן  15/01/2020 אבי נעמן 
הצעת מחיר    05.2020 רמפה נכים בגן ש"ס - בן גוריון  15/01/2020 אבי נעמן 
הצעת מחיר    06.2020 הסדרת רחבה בכניסה לגן אורן - ברוש 15/01/2020 גיל עפר 
הצעת מחיר    07.2020 הנגשת כיתת שמע - בן צבי  01/03/2020 טרם 
הצעת מחיר    08.2020 הנגשת כיתת שמע - אורט שלומי  01/03/2020 טרם 
הצעת מחיר   09.2020 הזנת עמודי תאורה - שביל ירידה כביש מערכת   16/02/2020 אשר שמואלי 
הצעת מחיר    10.2020 הסדרת קו תאורה בכניסה לששת הימים  16.02.2020 אשר שמואלי 
הצעת מחיר    11.2020 הסדרת מדרכות בישוב  16.02.2020 אשר שמואלי 
הצעת מחיר    12.2020 העתקת מזגן בית מצוייר    משה בן שבת