השרות הלאומי במסגרת תוכנית "פותחים עתיד" מזמינה את צעירי שלומי בגילאי 18-21 להתנדב. 

פרסום מסגרת שרות לאומי לצעירי שלומי 02.02.23 (2)