לידיעתכם: מחזור אריזות (פחים כתומים) מבוצע בשלב זה לכלובי הברזל ששימשו בעבר למחזור בקבוקים עד להשלמת פריסת מערך המחזור והאיסוף של חברת תמיר בכל הארץ. (צפי פריסת פחים כתומים בשלומי - 2024)

שלומי קהילה ממחזרת - נקודות מחזור