הרשות לקידום עסקים ותעסוקה בשלומי של המועצה המקומית

פועלת בשיתוף משרד הכלכלה באמצעות מעוף לעסקים.
מטרת הרשות לקידום עסקים לקדם ולחזק את הקהילה העסקית והכלכלה ביישוב.  הרשות פועלת למינוף פעילויותיה לטובת מגזר העסקים הקטנים והבינוניים ולהידוק הקשר בין הרשות לבין הקהילה העסקית.
כמו כן יוצעו לעסקים ביישוב,הרצאות,סדנאות,קורסים וייעוץ עסקי לשימור,פיתוח וניהול נכון של העסקים ביישוב.
מעכשיו יש לעסק בשלומי כתובת!!!!

כמו כן פועלת הרשות לקידום עסקים ותעסוקה  לאיתור מקורות  תעסוקה לתושבי היישוב בהתאמה לכישורים והיכולות של התושב/ת

 

רשות מקדמת עסקים ותעסוקה בפייסבוק 

רשות מקדמת עסקים ותעסוקה בוואטס אפ

רשות מקדמת עסקים לוגו חדש רשת