הרשות לקידום עסקים ותעסוקה בשלומי של המועצה המקומית

פועלת בשיתוף משרד הכלכלה באמצעות מעוף לעסקים.
מטרת הרשות לקידום עסקים לקדם ולחזק את הקהילה העסקית והכלכלה ביישוב.  הרשות פועלת למינוף פעילויותיה לטובת מגזר העסקים הקטנים והבינוניים ולהידוק הקשר בין הרשות לבין הקהילה העסקית.
כמו כן יוצעו לעסקים ביישוב,הרצאות,סדנאות,קורסים וייעוץ עסקי לשימור,פיתוח וניהול נכון של העסקים ביישוב.
מעכשיו יש לעסק בשלומי כתובת!!!!

רשות מקדמת תעסוקה בשלומי פועלת כל הזמן בגמישות ועם יד על הדופק, על מנת להדגיש את פוטנציאל כוח האדם בשלומי , 
ולהביא עוד ועוד תעסוקה לאזור שלומי, מגיעים אלינו עוד ועוד תושבים מהאזור ,  ואנחנו כבר נמצאים עם הפנים קדימה לקראת פרויקטים בעתיד

 

רשות מקדמת עסקים ותעסוקה בפייסבוק 

רשות מקדמת עסקים  בוואטס אפ

רשות מקדמת תעסוקה בוואטס אפ 

רשות מקדמת עסקים לוגו חדש רשת