תושבים ומשתתפים יקרים

מרכז קהילתי שלומי יהווה מוקד לפעילות קהילתית, חברתית פנאי ותרבות לכלל היישוב, בראייה משלבת של התושבים, הרשות והעסקים. המרכז הקהילתי ינגיש שירותים לכלל התושבים במטרה לגרום לכל תושב להרגיש ולהיות משמעותי ושייך, יקדם תהליכי פיתוח ובינוי קהילתי, קידום מעורבות ציבורית, התנדבות ויזמות, וכן יעודד גאווה ושייכות קהילתית כחלק מהחברה הישראלית.

בהזדמנות זו אני רוצה להודות לשותפים לדרך, למועצה המקומית ולחברה למתנ"סים על הסיוע והתמיכה, להודות להנהלת המרכז הקהילתי על ההכוונה וההתנדבות ולקיחת האחריות בניהול המרכז הקהילתי, לעובדי המרכז הקהילתי על הפעילות והעבודה הענפה להצלחת המרכז הקהילתי ולכם התושבים והמשתתפים היקרים על האמון שאתם נותנים בנו ועל שבחרתם להמשיך ולהיות שותפים בעשייה.

מאחל הצלחה לכולנו

חגית ממן
מנכ"ל המרכז הקהילתי
9808487
052-9280108

לפרטים נוספים על אירועים ופעילות המרכז הקהילתי לחצו על כאן