טבלת אנשי קשר - מליאת המועצה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מר גבריאל-גבי נעמן ראש המועצה סיעת דחף-ליכוד-ישראל בתינו 9950901 gabin@shelomi.org.il
עו"ד אביטל דהן חברת מועצה סיעת דחף-ליכוד-ישראל בתינו 052-6554262 052-6554262 adv.avital@gmail.com
מר מיכאל סלובדוב מ"מ ראש המועצה בתואר סיעת דחף-ליכוד-ישראל בתינו 052-5421070 michael.slobodov@gmail.com
עו"ד עופרי סיידה חבר מועצה ומשנה לראש המועצה סיעת שס 052-8621770 Zedek1010@walla.com
מר שלמה סאלם חבר מועצה סיעת שס 054-5574067 sdsnm1980@gmail.com
גב' שיפרה וקנין חברת מועצה סיעת נץ 052-8961450 shifrav@mei-carmel.co.il
מר דוד דר חבר מועצה סיעת טב 054-5401210 dudu.dar@kennametal.com
גב' מיטל פרץ חברת מועצה סיעת טב 054-7575242 meitalperets20@gmail.com
מר איתן אדרעי חבר מועצה סיעת טב 052-3685265 eitandsap@gmail.com