תקנון מלגת תנופה להצלחה.pdf

אני תושב/ת שלומי בשנה האחרונה
אני תושב/ת שלומי בשנה האחרונה * שדה חובה
מגדר
מגדר * שדה חובה
מצב משפחתי
מצב משפחתי * שדה חובה
משפחה מוכרת ומטופלת בשירותי הרווחה בישוב
משפחה מוכרת ומטופלת בשירותי הרווחה בישוב * שדה חובה
שירות צבאי
שירות צבאי * שדה חובה
Copy
Copy * שדה חובה
סטטוס פיקדון צבאי לחייל משוחרר עד 5 שנים מיום השחרור
סטטוס פיקדון צבאי לחייל משוחרר עד 5 שנים מיום השחרור * שדה חובה
מסלול לימודים
מסלול לימודים * שדה חובה
היקף תעסוקתי
היקף תעסוקתי * שדה חובה
היקף הכנסות חודשי
היקף הכנסות חודשי
במידה ומועסק/ת
במידה ולא עובד/ת
במידה ולא עובד/ת
היקף הכנסות של אב המשפחה במידה ועובד
היקף הכנסות של אב המשפחה במידה ועובד
במידה ואב המשפחה לא עובד
במידה ואב המשפחה לא עובד
היקף משרה
היקף משרה
במידה ועובדת
היקף הכנסה של אם המשפחה
היקף הכנסה של אם המשפחה
במידה ועובדת
במידה ואם המשפחה לא עובדת
במידה ואם המשפחה לא עובדת
לא כולל המועמד למלגה
הצהרת מועמד
הצהרת מועמד * שדה חובה
יש לסמן בכל משבצת לאישור הסכמתכם וידיעתכם
למוכרי רווחה

סקיצה מלגת תנופה