אודות מחלקת רישוי העסקים

 

מחלקת רישוי עסקים מופקדת על יישומו של החוק לרישוי עסקים במועצה המקומית
שלומי. במסגרת תפקידה מטפלת המחלקה בתהליך הרישוי, הכולל: מתן מידע
מקדמי לבעלי עסקים ויזמים וזאת במטרה ליידע אותם בכל הנדרש לשם הוצאת רישיון
לניהול עסקיהם, מגבלות אם קיימות במקום, בטרם ישקיעו את כספם ויחתמו על חוזה
שכירות מחייב. טיפול בכל תהליך הגשת הבקשה לרישיון, ניתוב הבקשה לגורמי
הרישוי השונים, מעקב וליווי עד להוצאת רישיון או היתר זמני או לחילופין הוצאת
סירוב לבקשה לרישיון. ליווי תהליך הרישוי: ביצוע ביקורות בעסק ע"י מפקחי
רישוי עסקים ומפקחי משרדי הממשלה במטרה לבדוק את התאמתו לתכנית המאושרת וקיום
תנאי תברואה נאותים ע"פ חוק רישוי עסקים והפקת רישיון לניהול עסק לאחר קבלת
אישורים של גורמי הרישוי. מתן היתרים ע"פ חוקי העזר העירוניים. המידע מובא
בזאת לנוחיות הציבור. הנוסח המחייב הינו הנוסח המקורי ע"פ חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968.

המועצה המקומית שלומי מברכת ומעודדת הקמתם וקידומם של עסקים חדשים, במקביל
מוטלת עליה אחריות לדאוג לכך שהעסקים השונים יפעלו במסגרת החוק על מנת  להגן
על הציבור הרחב. בתי העסק מהווים מנוף לצמיחה כלכלית של המועצה ומתוך מודעות
לכך עושה המועצה הכל על מנת ליצור אקלים עסקי מועיל וחיובי עבור עסקים אלה,
המפרנסים רבים מתושבי המועצה והסביבה. מכוחה של חקיקת הכנסת, ישנם עסקים
החייבים ברישיון עסק, ואנו מודעים לכך כי השגת הרישיון אינה דבר של מה בכך.
כדי להקל על הליך הרישוי יזמנו והכנו את כל המידע שיסייע בידך לקבל רישיון
עסק בהקדם. עובדי מחלקת רישוי עסקים נכונים לסייע לך בקידום הליכי הרישוי לשם
השגת רישיון העסק ויעשו כל מאמץ כדי לזרז ולהקל את ההליך במסגרת החוק.

בעל עסק יקר, לפני פנייתך לרישוי עסקים, עליך לוודא שהעסק
ברשותך טעון רישוי (חייב ברישיון לניהול עסק) על פי צו רישוי עסקים. במידה
ומצאת כי העסק ברשותך טעון רישוי, עליך להתחיל בהליך הרישוי בהקדם וזאת על פי
חוק רישוי עסקים ותקנותיו, צו רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים: ראה בהמשך
גם מידע מטעם משרד הפנים על הרפורמה בתהליכי רישוי עסקים

 

מנהל המחלקה: דרור דהן
ת.ד.: 1 מ.מ. שלומי 2283200
טלפון:  9950951
פקס: 9950983
דוא"ל: [email protected]
שעות קבלת קהל: ימים א',ב',ד',ה', בין השעות:  08:00-15:00
יום ג': 08:00-13:00 אחה"צ  16:00-18:00