אודות המוקד

המוקד הינו זרוע השליטה  והבקרה של המועצה ומחלקת הביטחון . במישור העירוני, המוקד הוא הכתובת המרכזית לקבלת פניות ותלונות תושבים על מפגעים או תקלות ביישוב ובאחריותו להפנות את התלונה ליחידות הביצוע במועצה תוך מעקב ובקרה עד גמר טיפול. התושב מקבל משוב באמצעות סמס עם קבלת הפניה ועם תום הטיפול בה.

כמו כן המוקד מקיים שגרת עבודה מול גורמי חוץ ובהם; החברה הלאומית לדרכים – מע"צ, חברת החשמל, תאגיד המים – מעיינות זיו ורשויות שכנות וכן למתן שירות ומידע לתושב על אירועים שונים ביישוב ובכבישי הגישה אליו.

המוקד הנו הכתובת לפניות הציבור בכל מגעיו עם המועצה במקרים הדורשים מענה מידי או במקרים בהם נדרש שירות או צורך דחוף מחוץ לשעות הפעילות הרגילות של בעלי התפקידים במועצה.

הנתונים ודוחות המוקד משמשים בסיס לקבלת החלטות ברמות התכנון או הפניית משאבים ועדיפות לקידום נושאים שוטפים. המוקד הינו הגורם המוסמך להפעיל את כונני המועצה לאחר שעות הפעילות בתחומים אשר הוגדרו כדחופים או בטיחותיים כמתחייב בנהלים.
המוקד מקבל פניות בנושאי מפגעים ומצבי חרום עירוניים בנושאים הבאים:

 • תשתיות – כבישים/מדרכות, תאורה ותמרורים, תיעול/ניקוז
 • תברואה/הדברה
 • פינוי אשפה וגזם
 • מתקני משחק, ריהוט רחוב
 • מאור ציבורי
 • מדרכות
 • טיאוט/ניקוי
 • פיקוח עירוני
 • גנים ונוף (אחזקת שצ"פים ונטיעות)
 • תחומי וטרינריה
 • נושאי בטחון שוטפים
 • תנועה/תחבורה
 • פיקוח על הבנייה

 

במסגרת פעילותו הביטחונית משמש המוקד כגורם מפעיל ומתאם בין כל הגורמים ובהם; צה"ל, משטרה, כיבוי אש, מד"א וגורמי הביטחון של המועצה. בשעת חרום מהווה מוקד חירום עד להקמת מוקד מל"ח.

המוקד עומד לרשותך.          לחיוג למוקד  התקשרו  04-9950980

יצירת קשר:

טבלת אנשי קשר - מוקד 106
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אודי אסרף מנהל המוקד 04-9950980 [email protected]