המועצה פועלת לאמץ עקרונות פיתוח בר קיימא ולפיתוח איכות החיים בתחומי המועצה. על מנת להטמיע עקרונות אלו, פועלת המועצה לגיבוש אסטרטגיה לשימוש מושכל ואחראי במשאבי הטבע ולשימור ופיתוח איכותי של תשתיותיה ונכסיה הטבעיים תוך שיתוף הקהילה בתהליכים להטמעת תרבות של מחזור, שימור, טיפוח ושמירה על סביבה נקייה ובריאה.

קווי מדיניות

תכנון לאור עקרונות הקיימות

 • פיתוח המודעות והמחויבות של המועצה ויחידותיה לפעול על פי עקרונות הקיימות.
 • פעילות להפחתת רמת זיהום האוויר, המים והקרקע.
 • הפחתת מפגעים סביבתיים.
 • קידום אנרגיה נקייה, לשמירת האקלים והמשאבים הטבעיים.
 • עידוד כלכלה מקומית ירוקה.
 • צמצום נפח הפסולת העירונית, קידום הפרדת הפסולת במקור והמחזור.
 • שמירה על סביבה נקייה ויפה.

 שימור ופיתוח נכסים טבעיים

 • פיתוח אתרים סביבתיים.
 • שימור נכסים הטבעיים.
 • טיפוח אתרי תיירות.
 • טיפוח שימור והרחבה של השטחים הירוקים ביישוב.
 • שיפור חזות היישוב,הסביבה העירונית וסביבת המגורים וטיפוחם.

חינוך וקהילה

 • פיתוח מודעות הציבור, הרחבת הידע והכלים העומדים לרשותו, לשמירה על איכות החיים והקיימות בישוב ושיתוף התושבים בפעילות למען הסביבה.
 • קידום חינוך סביבתי חברתי וחינוך לבריאות.

 

יוסי בן לולו
מנהל מחלקת איכות הסביבה
9950919

שעות הקבלה: ימים א-ה 8:00-16:00

טלפון : 052-2987835