סטאטוס

שם הועדה

הרכב הועדה

ממלא מקום

סיעה

חובה

ועדת הנהלה

יו"ר הועדה:  מר גבריאל נעמן, ראש המועצה

 מר מיכאל סלובדוב, חבר המועצה

דחף-ליכוד-שלומי ביתנו

חבר: מר מיכאל סלובדוב, חבר מועצה

 

דחף-ליכוד-שלומי ביתנו

חבר: עו"ד אביטל קורקוס-דהן, חברת מועצה 

 

דחף-ליכוד-שלומי ביתנו

חבר: עו"ד עופרי סיידא, חבר מועצה ומשנה לראש המועצה 

 

ש"ס

חבר: מר שלמה סאלם חבר מועצה 

 

ש"ס

 

חובה

ועדת ביקורת

יו"ר הועדה: מר דוד דר, חבר מועצה

מר איתן אדרעי, חבר מועצה

הבית היהודי

 

חברה: הגב' מיטל פרץ, חברת מועצה

מר איתן אדרעי, חבר מועצה

הבית היהודי

 

חברה: הגב' שיפרה ועקנין, חברת מועצה

 

נ"ץ

 

חובה

ועדת מכרזים

יו"ר הועדה: עו"ד עופרי סיידא, חבר מועצה

 חבר המועצה מר שלמה סאלם

דחף-ליכוד-שלומי ביתנו

חברה ומ"מ: עו"ד אביטל קורקוס דהן, חברת מועצה

חבר המועצה מר שלמה סאלם

ש"ס

חבר: חבר המועצה מר דוד דר

חבר המועצה מר איתן אדרעי

הבית היהודי

מהנדס המועצה מר ארקדי פריימק

 

 

גזבר המועצה מר שמואל רוזנגרטן

 

 

יועץ משפטי למועצה עו"ד אלדר כהן 

 

 

 

חובה:

ועדת מל"ח

יו"ר הועדה: מר גבריאל נעמן, ראש המועצה

 

 

 

חבר: מר אסף גבע, מ"מ קב"ט המועצה

 

 

 

חבר: מר שמואל רוזנגרטן, גזבר המועצה

 

 

 

חברה: ראשת מכלול אוכלוסייה:     

הגברת מירב רונן

 

 

 

חבר: מהנדס המועצה וראש מכלול תשתיות

מר ארקדי פריימק

 

 

 

חבר: ראש מכלול לוגיסטיקה: מר יעקב קוצ'רו

 

 

 

חברה: ראש מכלול מידע לציבור: עו"ד דנה פרוייליך 

 

 

 

נציג רח"ל: מר פריד סאבק

 

 

 

נציג פקע"ר: מר נועם ויימן, מפקד היקל"ר

 

 

נציג המשטרה: מר איציק דדון

 

 

נציג כב"א

 

 

 

נציג מד"א

 

 

נציג תאגיד המים: מהנדס

 

 

נציג פס"ח: מר משה מגירה 

 

 

 

מחזיקי תיקים

 

 

 

חובה  ועדת תיקון ליקויים  יו"ר הועדה: מ"מ מנכ"ל המועצה מר שמוליק רוזנגרטן 
חבר הועדה:
חבר הועדה:
מוזמנים נוספים בהתאם לנושא

 

חובה

ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור

יו"ר הועדה: עו"ד אביטל קורקוס-דהן, חברת המועצה

מיכאל סלובדוב, חבר המועצה

דח"ף-ליכוד-שלומי ביתנו

 

חברה:  הגב' שיפרה וקנין, חברת מועצה

 

נ"ץ

 

חבר: מר שלמה סאלם, חבר המועצה

 

ש"ס

 

נציג ציבור: מר מיכאל פרץ

 

 

 

נציג משפחה שכולה

 

 

 

מהנדס המועצה: מר ארקדי פריימק

 

 

 

חובה

ועדת לאיכות הסביבה

יו"ר הועדה: עו"ד אביטל קורקוס-דהן, חברת מועצה

מר מיכאל סלובדוב, חבר מועצה

דח"ף-ליכוד-שלומי ביתנו

 

חבר: מר שלמה סאלם, חבר מועצה

מר עו"ד עופרי סיידא, חבר מועצה ומשנה לראש המועצה

ש"ס

 

חברה: הגב' שיפרה וקנין, חברת מועצה

 

נ"ץ

 

חבר: מנהל שפ"ע מר יעקב קוצ'רו

 

 

 

נציגת איגוד ערים

 

 

 

נציג ציבור: מר עמנואל שלי

 

 

 

נציג ציבור: מר מיכאל אוקרט

 

 

 

נציג המשרד לאיכות הסביבה

 

 

 

חובה:

ועדה למאבק בנגע הסמים

יו"ר הועדה: עו"ד אביטל קורקוס-דהן, חברת מועצה

עו"ד עופרי סיידא, חבר מועצה ומשנה לראש המועצה 

דחף-ליכוד-שלומי ביתנו

 

חבר: עו"ד עופרי סיידא, חבר מועצה

מר שלמה סאלם, חבר מועצה

ש"ס

 

חבר: מר איתן אדרעי, חבר מועצה

הגב' מיטל פרץ, חברת מועצה

(הבית היהודי)

 

חברה: מנהלת הרווחה: הגב' מירב רונן

 

 

 

חברה: מנהלת מחלקת חינוך: הגברת תמר מאיר

 

 

 

חבר: מנהל תיכון אורט שלומי

 

 

 

נציג ציבור: מר דוד דאנה

 

 

 

נציג ציבור: מר אברהם וזאנה

 

 

 

נציג הרשות למלחמה בסמים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חובה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ועדה למיגור האלימות

 

 

 

 

 

יו"ר הועדה: מר גבריאל-גבי נעמן ראש המועצה

עו"ד עופרי סיידא, חבר מועצה

דח"ף-ליכוד-שלומי ביתנו-ש"ס

חבר:  מר שלמה סאלם, חבר מועצה

עו"ד עופרי סיידא, חבר המועצה ומשנה לראש המועצה

ש"ס

חברה: הגב' שיפרה וקנין, חברת מועצה

 

נ"ץ

מ"מ מנכ"ל המועצה: מר שמואל רוזנגרטן

 

 

מנהלת אגף חינוך: הגברת תמר מאיר

 

 

מנהל אגף פיקוח

 

 

מ"מ קב"ט: מר אסף גבע 

 

 

מנהלת הרווחה: הגב' מירב רונן 

 

 

יועץ לענייני אזרחים ותיקים

 

 

נציג המשטרה: מר איציק דדון 

 

 

נציג ציבור: מר ישראל אואקרט

 

 

נציג ציבור: הגב' יפה יעקובי

 

 

 

חובה

 

 ועדת הנחות ארנונה

 

 

יו"ר הועדה: עו"ד עופרי סיידא, חבר מועצה ומשנה לראש המועצה 

עו"ד אביטל קורקוס-דהן, חברת מועצה

דחף-ליכוד-שלומי בתינו , ש"ס

חבר:  מר דוד דר, חבר מועצה 

הגב' מיטל פרץ, חברת מועצה 

הבית היהודי

חבר: מר שמואל רוזנגרטן, גזבר

 

 

חברה: מנהלת הלש"ח

 

 

חבר: יועמ"ש למועצה עו"ד אלדר כהן 

 

 

נציגת מילגם: הגב' ורד קורן, מנהלת הגביה

 

 

 

 

 

 

 

חובה:

 

 

ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית

יו"ר הועדה: עו"ד שלומי נעמן

 

 

חבר: מר ניסים וקנין

 

 

חבר: מר ניסים רואש

 

 

  חבר: מר אברהם וזאנה     

 

חובה:

ועדה מקומית לתכנון ובנייה

נציג הרשות: מר גבריאל-גבי נעמן, ראש המועצה

עו"ד עופרי סיידא, חבר מועצה

 

 

חובה:

 

ועדה להקצאת מבנים ולקרקעות

 

יו"ר הועדה: מ"מ מנכ"ל מר שמואל רוזנגרטן

 

 

חבר: מזכירת מחלקת גזברות הגב' קרן מור יוסף

 

 

חבר: יועמ"ש מועצה עו"ד אלדר כהן 

 

 

חבר: מהנדס המועצה, מר ארקדי פריימק

 

 

חבר: קניין המועצה, מר רוני אוזנה 

 

 

 

חובה:

ועדת תמיכות

יו"ר הועדה: מ"מ מנכ"ל המועצה, מר שמואל רוזנגרטן 

 

 

חבר: מהנדס המועצה, מר ארקדי פריימק

 

 

חבר: יועמ"ש למועצה, עו"ד אלדר כהן 

 

 

 

חובה:

ועדת רכש ובלאי

יו"ר הועדה: מ"מ מנכ"ל המועצה, מר שמואל רוזנגרטן

 

 

חבר: מהנדס המועצה, מר ארקדי פריימק 

 

 

חבר: קניין המועצה , מר רוני אוזנה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רשות:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ועדת ביטחון וחירום

יו"ר הועדה: מר גבריאל נעמן, ראש המועצה

 

דחף -ליכוד - שלומי בתינו 

חבר: מר מיכאל סלובדוב, חבר מועצה

 

דחף-ליכוד-שלומי בתינו 

חברה: עו"ד אביטל קורקוס-דהן, חברת מועצה

 

דחף- ליכוד- שלומי בתינו 

חבר: עו"ד עופרי סיידא, חבר מועצה

 

ש"ס

חבר: מר שלמה סאלם, חבר מועצה

 

ש"ס

חבר: מר דודו דר, חבר המועצה

 

בית יהודי 

חבר: מר איתן עדרי, חבר המועצה

 

בית יהודי 

חברה: גב' מיטל פרץ, חברת המועצה

 

בית יהודי 

חברה: גב' שיפרה וקנין, חברת המועצה

 

נץ

חבר: מ"מ מנכ"ל המועצה, מר שמואל רוזנגרטן 

 

 

חבר: מ"מ קב"ט המועצה, מר אסף גבע 

 

 

חבר: רבש"ץ, מר דניאל רומי

 

 

נציג פקע"ר: מר נועם ויימן מפקד היקל"ק 

 

 

נציג המשטרה: מר איציק דדון 

 

 

 

חובה

ועדת משנה לועדת מל"ח/ ועדת פס"ח

יו"ר ועדת פס"ח: מר משה מגירה, יו"ר המועצה הדתית

 

 

רכז ועדה: רבש"צ המועצה, מר שגיא ועקנין 

 

 

נציגה: מח' רווחה מועצה : הגב' מירב רונן 

 

 

נציג מתנדבים:

 

 

נציגה: מחלקת חינוך מועצה: הגברת תמר מאיר

 

 

נציגת בריאות:

 

 

נציג מועצה דתית-

 

 

נציג ביטוח לאומי

 

 

קצין קישור יקל"ר: מר נועם ויימן 

 

 

ממונה פס"ח מחוזי:

 

 

 

רשות

ועדת שמות למקומות ציבוריים (רחובות ומספור בתים)

יו"ר הועדה: עו"ד אביטל קורקוס-דהן, חברת מועצה

מר מיכאל סלובדוב

דחף-ליכוד-שלומי ביתנו

חברה: הגב' שיפרה וקנין, חברת המועצה

 

נ"ץ

חבר: מר שלמה סאלם, חבר המועצה

עו"ד עופרי סיידא, חבר המועצה ומשנה לראש המועצה 

ש"ס

חבר: מ"מ מנכ"ל מועצה, מר שמואל רוזנגרטן 

 

 

חבר: מהנדס מועצה, מר ארקדי פריימק

 

 

נציג ציבור: מר ישראל אוקרט

 

 

נציג ציבור: מר אברהם ואזנה

 

 

 

רשות:

ועדת תחבורה ותנועה רשויות תימרור

יו"ר הועדה: מר גבריאל-גבי נעמן, ראש המועצה

מהנדס המועצה, מר תמיר אסטרחן 

 

חבר: מ"מ מנכ"ל המועצה, מר שמואל רוזנגרטן 

 

 

חבר: מ"מ קב"ט המועצה, מר אסף גבע 

 

 

נציג המשטרה: מר איציק דדון 

 

 

 

רשות:

ועדת מלגות

יו"ר הועדה: עו"ד אביטל קורקוס- דהן, חברת מועצה 

 

דחף-ליכוד-שלומי-שלומי בתינו 

חברה: הגב' שיפרה וקנין, חברת המועצה

 

נץ

חבר: עו"ד עופרי סיידא, חבר מועצה ומשנה לראש המועצה

מר שלמה סאלם, חבר מועצה 

ש"ס

חברה: הגב' מיטל פרץ, חברת מועצה

מר איתן אדרעי, חר מועצה

הבית היהודי 

חברה: מנהלת מחלקת חינוך מועצה, הגברת תמר מאיר

 

 

חברה: מנהלת מרכז צעירים שלומי, הגב' לירון לינדר

 

 

חברה: מנהלת הרווחה מועצה, הגב' מירב רונן 

 

 

 

רשות:

ועדת חינוך

יו"ר הועדה: מר מיכאל סלובדוב, חבר מועצה

 

דחף-ליכוד-שלומי בתינו 

חברה: עו"ד אביטל קורקוס-דהן, חברת המועצה

 

דחף-ליכוד-שלומי בתינו 

חבר: מר דודו דר, חבר המועצה

 

הבית היהודי

חברה: גב' מיטל פרץ, חברת המועצה

 

הבית היהודי

חבר: מר איתן אדרעי, חבר מועצה

 

הבית היהודי 

חבר: עו"ד עופרי סיידא, חבר המועצה ומשנה לראש המועצה

 

ש"ס

חבר: מר שלמה סאלם, חבר המועצה

 

ש"ס

חברה: שיפרה וקנין, חברת המועצה

 

נ"ץ

חברה: מנהל מחלקת חינוך מועצה, הגברת תמר מאיר

 

 

חברה: מנהלת בי"ס בן צבי, הגב' דבורה 

 

 

חברה: מנהלת בי"ס הרב מימון

 

 

חבר: מנהל תיכון אורט שלומי

 

 

חבר: מנהלת המתנ"ס, הגב' חגית ממן

 

 

נציג ועד הורי בן צבי

 

 

נציג ועד הורי הרב מימון

 

 

נציג ציבור: ישראל אוקרט

 

 

נציג ועד הורי אורט שלומי, מר עמנואל שלי 

 

 

נציגת ציבור: יפה יעקובי

 

 

 

רשות:

ועדת כ"א/נציגי ציבור

מר ישראל אוקרט

 

 

גב' יפה יעקובי
מר דוד דאנה
מר עמנואל שלי