הנחיות מיוחדות לרישוי בתי אוכל

בתי אוכל עוסקים בהכנת מזון ובהגשתו לסועדים.העיסוק במזון דורש טיפול רגיש, שכן טיפול שלא כהלכה עלול לגרום פגיעה קשה בלקוחות ונזק בריאותי, כגון מחלות מעיים והרעלות.

נושא התברואה מחייב לימוד וידע מעמיק שלעתים חסר לעוסקים בתחום ההזנה. מטרת הוראות אלה להגביר את המודעות, להרחיב את הידע של העוסקים במלאכה ולשמש מדריך בסיסי למבקשים להקים ולנהל בית אוכל.

הנחיות מיוחדות לטיפול לא רפואי בגוף האדם

טיפול בגוף האדם הוא עיסוק המחייב לימוד וידע מעמיק, החייב להיעשות תוך שמירה על בריאות המטופל והמטפל.

טיפול שאינו כהלכה עלול לגרום להעברת מחלות בין מטופל למטופל או בין מטפל ומטופל. אי הקפדה על כללי ההיגיינה עלולה לגרום העברת נגיפים קטלניים וחיידקים הגורמים מחלות קשות, כגון: איידס, צהבת, מחלות עור וזיהומים.

מאחר שלעיתים משך הזמן מההדבקה להתפרצות המחלה הוא ארוך, הלקוחות ובעלי העסק לא מקשרים בין הסיבה לתוצאה.
מטרת הוראות אלה להגביר את המודעות, להרחיב את הידע של העוסקים במלאכה ולשמש מדריך בסיסי למבקשים להקים ולנהל עסק לטיפול שאינו רפואי בגוף האדם

רישיון לניהול מוסך

לקבלת רישיון למוסך מכל סוג שהוא צריך להקדים ולהוציא רישיון לניהול מוסך במשרד התחבורה

מפעל מזון

לקבלת רישיון עסק למפעל מזון צריך להקדים ולהוציא רישיון יצרן מזון מאת משרד הבריאות- שירות המזון

מייל: sherut.mazon@zafon.health.gov.il     

כתובת: רחוב המלאכה 3, נצרת עילית

מיקוד: 171060

טלפון: 04-6557888

פקס: 04-6561465


היתר רעלים

בתי עסק שעיסוקם מחייב החזקת רעלים וחומרים מסוכנים חייבים בהוצאת היתר רעלים מאת המשרד לאיכות הסביבה. ההיתר ניתן לתקופה של שנה, ויש לחדשו מדי שנה.

מייל: dorits@sviva.gov.il

כתובת : רח' המלאכה 3,

ת.ד. 575 נצרת עילית 17105
טלפון: 04-6059107 

פקס: 04-6020590


טיפול וייצור למכירה במקום, של בשר ובעלי כנף

באטליזים או מחלקות אטליז במרכולים.

להלן ההנחיות של משרד הבריאות:

הנחיות לטיפול וייצור למכירה במקום, של בשר ובעלי כנף באטליזים או מחלקות אטליז במרכולים