בשנים האחרונות גוברת המודעות והפעילות להגברת שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות. תקנות הנגישות, מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, מכוונות ליצירת מרחב ציבורי נגיש, שיאפשר לאנשים עם מוגבלות השתלבות בחיי הקהילה וגישה לשירותים כאחד האדם.

נגישות מגדילה את פוטנציאל הלקוחות של העסק. 

נגישות משתלמת לכם ומסייעת לכולנו לעצב חברה החותרת לשוויון ומאפשרת לאדם עם מוגבלות ליהנות מהעסק שלכם יחד עם כלל הציבור.

מחלקת רישוי עסקים במועצה פועלת להעלאת המודעות והסברה ומציגה בפניכם את החוברת המפורטת שהוציא משרד המשפטים – נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. 

החוברת המפרטת אילו צעדים על בעל/ת העסק לבצע על מנת להנגישו. 

לחץ על הקישור למעבר לחוברת 

https://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/Kvatzim/MadrichHangashatEsekKatanFEB18.pdf