המועצה המקומית שלומי מספקת קשת שירותים רחבה לרווחת התושבים למטרה זו פועלות 13 מחלקות, וכל אחת מהן חולשת על מכלול היחידות שבתחום עיסוקה. 

 

המועצה לשירותך

מחלקת חינוך

מחלקת החינוך עוסקת בכל הנושאים הקשורים בחינוך הפורמלי והלא-פורמלי בישוב, לתלמידים בכל הגילים, תוכניות חברתיות כמו מחויבות אישית, פיתוח צוותי החינוך, אקלים מיטבי ומניעת אלימות בבתי הספר – כל זאת תוך שותפות ואחריות של כלל הקהילה: צוותי ההוראה, הורי ותלמידים.
טלפון: 9950933
לפרטים נוספים – מחלקת חינוך 

 

מחלקת ביטחון

המחלקה ממונה על הביטחון והבטיחות ברחבי היישוב ומחסני המועצה ועוד.
טלפון: 9950953
לפרטים נוספים – מחלקת ביטחון

 

מחלקת שירותים חברתיים

מחלקת שירותים חברתיים כוללת מתן שירותים והפעלה תכניות בתחומי הרווחה
טלפון:  9950922
לפרטים נוספים – שירותים חברתיים

 

גזברות

בגזברוּת המועצה פועלת מחלקת הגבייה, הנהלת חשבונות וקופת המועצה
טלפון: 04-9950915
לפרטים נוספים – מחלקת גבייה
לפרטים נוספים – תקציב המועצה

 

מחלקת הנדסה

המחלקה מטפלת בכל ענייני תכנון היישוב ופיתוחו, רישוי בנייה, גינון, תשתיות ועוד.
טלפון: 
04-9950940

לפרטים נוספים – מחלקת הנדסה

המוקד העירוני לשירותך 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע 106