אנשי החינוך בישוב שלומי, תלמידים מכלל מוסדות החינוך בישוב והורים מהווים יחד קהילה חינוכית לומדת המתפתחת ושואפת לקידום ולמצוינות רב תחומית. 
העידן המודרני מעמיד אתגר מורכב למערכת החינוך לשמר את החינוך לערכים, לאהבת העם והארץ בצד פיתוח וחדשנות טכנולוגית ופדגוגית.
שלומי מטפחת את החינוך הערכי והמעורבות ההדדית, תוך ביסוס החזון העירוני המשותף. 
המרחב החינוכי הנו עדכני התואם את רוח המאה ה-21, כאשר הערכים המובילים אותו הם מצוינות, שוויון הזדמנויות ובחירה. מרחב עירוני זה כולל שותפויות ענפות בין גני הילדים, בתי הספר, המרכז הקהילתי וכלל המשאבים העירוניים. כולם מכוונים לשיפור ולהתפתחות מוסדית, תוך מחויבות ורגישות למימושם העצמי והערכי של חברי הקהילה החינוכית. 
שלומי תמשיך לשאוף להוביל את החינוך בעיר להישגים מעולים, למצויינות פדגוגית, חברתית וערכית ולמיצוב העיר כאבן שואבת בזכות מערכת החינוך שיש לה.
בשלומי כ –1600 תלמידים הלומדים ב 13 גני ילדים, ב- 2 בתי ספר יסודיים, בבית ספר תיכון ובמרכז מדע ודעת אזורי למחוננים ומצטיינים.
 
מערכת החינוך מאופיינת בשיתופי פעולה ובקיום דיאלוג בונה /פתוח בין כל העוסקים בחינוך , בלימוד ובהנחלת ערכים ובכללם משרד החינוך .
הערכה לכל אנשי החינוך הפועלים במערכת מתוך מחויבות אישית ומערכתית לאיכות מערכת החינוך, לתוצריה ולבוגריה.

הוקרה והערכה לגבריאל נעמן - ראש המועצה, שמואל רוזנגרטן - גזבר המועצה על שמאפשרים הקצאת משאבים משמעותיים להובלת תכניות חינוכיות ויוזמות פדגוגיות חדשניות.
 מאחל לכולם שנת פעילות עשירה ומוצלחת.

בברכה,
יוחאי כמיסה
מנהל אגף החינוך