אודות מחלקת גזברות וגבייה
 

המינהל הכספי במועצה אמון על ניהול הכספים של המועצה המקומית ועל כל הפעילות הנוגעת לניהול תקציבי המועצה מול הגורמים  שמולם המועצה עובדת.

הגזברות אחראית גם על הכנת התקציב השנתי של המועצה והבאתו לאישור במליאת המועצה כנדרש בחוק. כמו כן, נערכים הדו"חות הכספיים התקופתיים והדו"ח הכספי השנתי המבוקר.

גזברות

  •  ניהול המערכת הכספית ותזרים המזומנים
  •  הכנה ואישור תקציב המועצה
  •  אישור תקציבי פיתוח
  •  בקרה תקציבית על מחלקות המועצה
  •  גיוס כספים ממשרדי ממשלה וממקורות חוץ

הנהלת חשבונות

  •  ניהול חשבונות המועצה
  •  בדיקת חשבונות ספקים והכנת תשלומים
  •  הכנת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים ע"פ הוראות משרד הפנים
  •  מעקב אחר חשבונות חשמל, טלפון והוראות קבע
  •  הכנת דוחות תפעוליים שונים


טבלת אנשי קשר - גזברות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שמואל רוזנגרטן גזבר המועצה 9950911 shmohel617@gmail.com
קרן מור יוסף מזכירת גזברות 9950910 Mkeren@shelomi.org.il
רוני אוזנה קניין 9950918 kanyan@shelomi.org.il

קבלת קהל כל יום בתאום מראש