שם מנהלת ביה"ס: דקלה

סמל מוסד: 212365.

כתובת ביה"ס: הרב מימון 49.

טלפון ביה"ס: 049808267.

פקס ביה"ס: 049875726.

שם מפקח ביה"ס: אדרי שלום.

מס' תלמידים: 256.

מס' כתות: 12.

מס' אנשי צוות: 34.

יועצת – מילשטיין מור, עובדת בימים א' ו – ה'.

פסיכולוגית ביה"ס: ניצן יוסף.

יו"ר ועד הורים: מלכה זהבה.

מייל ביה"ס:  Y-maymon-slm-S@kishurim.k12.il 

קישור לאתר בית הספר : https://sites.google.com/a/mimon.tzafonet.org.il/index

אני מאמין וחזון בית ספרי

נשאף להיות בית חינוך מוביל ומתווה דרך, המוביל את תלמידיו להיות בני אדם אחראים, מעורבים ומאושרים.
תפיסתו החינוכית של בית הספר: הילדים של היום הם אזרחי המחר ויש להשקיע את המרב כדי לעצב את דור העתיד ע"י קידום תלמידים בתחומים: ערכי, לימודי, רגשי וחברתי.

 

פיתוח תחושת מסוגלות מתוך אמונה:

 • לכל תלמיד מגיע יותר
 • כל תלמיד יכול להצליח
 • המבוגרים אחראים להתפתחות התלמידים.
 • חינוך לערכי התורה וקיום המצוות בצד השאיפה למצוינות לימודית, שיפור ההישגים הלימודיים, האישיים והחברתיים של התלמידים בהתחשב בשונות ביניהם תוך התייחסות אישית לפרט. טיפוח אקלים בית ספרי מיטבי תוך יצירת שפה אחידה המתבססת על חוקים ברורים, הקשבה, הבנה, סובלנות וכבוד הדדי.

 

יעדי בית הספר

 • בית הספר יכשיר את תלמידיו לחיים בעולם המודרני והמתוקשב תוך פיתוח מיומנויות חקר בסביבה מתוקשבת.
 • שיפור ההישגים הלימודיים, האישיים והחברתיים של התלמידים בהתחשב בשונות ביניהם תוך התייחסות אישית לפרט.
 • פיתוח לומד עצמאי בעל חשיבה מדעית, מתמטית, ביקורתית הפועל בסביבה טכנולוגית מתקדמת ושואף למצוינות.
 • חינוך לערכים ומידות, דרך ארץ, יראת שמיים וקיום מצוות.
 • טיפוח אקלים בית ספרי ללא אלימות תוך יצירת "שפה" המתבססת על חוקים ברורים, הקשבה, הבנה, סובלנות וכבוד הדדי.
 • טיפוח תלמיד המעורב בנעשה סביבו ומוכן לקבל על עצמו תפקידים לבצעם מתוך אחריות ומסירות.
 • עשייה חינוכית מבוססת על שיתוף פעולה, אמון וכבוד הדדי בין צוות ביה"ס, התלמידים, ההורים והמועצה המקומית.