ביה"ס ע"ש יצחק בן צבי

  שלומי   מנהלת ביה"ס: הגב' דבורה דניאלי
סמל מוסד: 212357
כתובת: רח' נתן אלבז 1 שלומי טלפון: 04-9808180 פאקס: 04-9808871
מפקחת ביה"ס: הגב' רבקה וישיניה
יועצת ביה"ס: הגב' עדי נפתלי
אנשי צוות: 36 מורים, 5 סייעות, יועצת, פסיכולוגית, 3 תרפיסטיות, 6 עובדי מנהלה. כיתות: 15 כיתות (שתי כיתות חנ"מ) 372 תלמידים
יו"ר וועד הורים מרכזי: הגב' זיוה אבן פז

 

8495

 

 

 

חזון ביה"ס:

ביה"ס ע"ש יצחק בן צבי, הינו מוסד חינוכי איכותי, מוביל ומתווה דרך למצוינות לימודית תוך מיצוי היכולות והכישורים האישיים, המכוון את תלמידיו להיות אוהבי אדם, מוסריים וערכיים, מעורבים ומשפיעים בחברת התלמידים ובקהילת הישוב.

ביה"ס/ צוות ביה"ס שואף לקיים תהליכי הוראה-למידה והערכה, משמעותיים ללומד, בסביבות למידה עדכניות המותאמות למאה ה-21, בחברה יהודית-ציונית ודמוקרטית, תוך כבוד הדדי, אחריות אישית ושמירה על הסביבה.

 

  

544545

 

תיאור בית הספר:

 

בית הספר מהווה חלק אינטגרלי בהקהילה ומקיים דלת פתוחה בפני ההורים והתלמידים, עומד לרשות הקהילה בכל בקשה.

בבית הספר מתקיים יום לימודים ארוך, בשבוע עבודה בן 37 שעות שבועיות. מבנה בית הספר וותיק ועובר בשנים האחרונות התאמה להוראה מתוקשבת ופיתוח סביבות למידה מתקדמות ומתפתחות.

בבית הספר קיימים חדרי ספח ומגרשי לימוד פעילים. מרכז אנגלית משוכלל הכולל פינות עבודה על פי נושאים, חדר מחשבים, חדר מדעים, ספריה, חדר אומנות, חדר סל שילוב, אולם ספורט, מגרש מקורה, פינות מוצלות בחצר בית הספר, כיתות ממוזגות ומתוקשבות, כיתת עץ, מתקני מחזור, מתקני חצר ומדשאות.

חדרי המנהלה וחדר המורים הותאמו לצרכי בית הספר, בביה"ס 5 חדרי עבודה למורים.

בית הספר נהנה מתוכנית התקשוב הלאומית: "התאמת מערכת החינוך למאה ה- 21", ומצויד בלוחות חכמים, מקרנים, מחשבים אישיים וציוד טכנולוגי נילווה.

 

דבר מנהלת בית הספר

תלמידים והורים יקרים,

השנה, בחר משרד החינוך, להתמקד בשלוש מטרות מרכזיות.

מטרות החינוך:

 • חיזוק מעמדו ויכולתו של החינוך הציבורי לתת מענה מיטבי לכלל החברה הישראלית
 • קידום למידה משמעותית ועדכנית שתוביל להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות
 • חיזוק החינוך למצוינות ערכית ואזרחית

 

בהלימה לתפיסה החינוכית של בית הספר צוות ההוראה שותף לפיתוח תוכניות לימוד, דואג להתחדש ולהשתלם ומהווה דוגמא לקהילה לומדת. לנגד עיני צוות המורים ניצב התלמיד במרכז העשייה החינוכית במטרה להעצים ולפתח אותו כלומד חושב ועצמאי. על כיתפי המורים מוטלת האחריות בהגשת החומר הלימודי והטמעתו בקרב תלמידנו וכן אחריות החינוך לערכים. ההון האנושי: מורים, סייעות, עובדים, תלמידים והורים מהווים את הציר המרכזי של בית הספר תוך מתן כבוד לכל אחד.

בהתאם למטרות משרד החינוך והתפיסה החינוכית של ביה"ס, בחר הצוות החינוכי את היעדים הבאים כיעדי ביה"ס לתשע"ו:

 • לתכנן וליישם תהליכי הוראה-למידה מגוונים וחדשניים המפתחים ומטמיעים תפקודי לומד.
 • ליישם דרכי הערכה מגוונות המכוונות להערכת כלל תפקודי הלומד.
 • לקדם הישגי תלמידים בשפת אם ולפתח אוריינות דיגיטאלית כבסיס לכלל תחומי הדעת.
 • לאתר ולהעניק מענה מקצועי ודיפרנציאלי לתלמידים על כל הרצף ההתנהגותי והלימודי באופן המחזק ומטפח את עוצמותיהם.
 • לפתח ולבסס מעורבות חברתית פעילה בתוך ביה"ס ומחוצה לו.
 • לשלב בפעילות הבית ספרית ערכים חברתיים, יהודיים, דמוקרטיים והומניסטיים וערכי מורשת ייחודיים ולהתנסות בתהליכים חברתיים ודמוקרטיים במרחב בית הספר.
 • לבנות תכנית עבודה בית ספרית לקידום אקלים מיטבי.
 • יצירת תרבות ארגונית של למידה והתנסות.
 • קידום תוכניות לימודים לקיימות ואורח חיים בריא.

 

בברכה

דבורה דניאלי

מנהלת ביה"ס

 

כתובת: רח' נתן אלבז שלומי

טלפון: 04-9808180 

פקס: 04-9808871

מייל ביה"ס:   [email protected]

אתר ביה"ס:     https://sites.google.com/a/bzvi.tzafonet.org.il/home