המלצות והנחיות לבדיקות מקדמיות לפתיחת עסק :

 

  • מומלץ לבדוק את ההיסטוריה של העסק הקודם אם לעסק קיימות עברות בניה, צווי סגירה שיפוטיים, בעיות רישוי קודמות וכד'…
  • מומלץ לבדוק במחלקת קידום ורישוי עסקים אם ניתן לנהל בנכס ובמקום את העסק המבוקש מבחינת גודל, תשתיות קיימות, אפשרות להוצאת שולחנות וכסאות למדרכה, בניית ארובה וכיו"ב.
  • רישוי עסק אינו רק תהליך בירוקראטי אלא תהליך בדיקה בתחום ההנדסה, ולכן תהליך הרישוי מחייב סיוע של בעלי מקצוע מתחום ההנדסה ותכנון עסקים.
  • רישוי דורש משאבי כסף רבים: הבקשה לרישיון עסק עולה כסף על פי מספר פריטי הרישוי שבבקשה, למשל, מספרה וטיפולי יופי וקוסמטיקה הם שני פריטי רישוי, הכנת תוכניות עסק עולה כסף ומחייבת הסתייעות של בעל מקצוע מוסמך, גם מילוי דרישות הרשויות מחייב השקעה במשאבים רבים, למשל, דרישות מחלקת כיבוי אש הן נרחבות וכוללות מערכות גילוי אש ועשן, מערכות כיבוי אוטומטית, יציאת חירום, אמצעי כיבוי וכיוצא באלה, דרישות הרשות לאיכות הסביבה כוללות מערכות טיהור אוויר ובניית ארובה.
  • אם העסק הוא בנכס שאינו תואם את השימוש המותר על פי חוק התכנון והבניה – השימוש בנכס הוא "שימוש חורג" על פי החוק. במצב זה העלויות גבוהות למדי וההליך הבירוקרטי מורכב. (מידע מדויק על התב"ע החלה על המקום ניתן לקבל באגף תכנון והנדסה)
  • מומלץ לבדוק היטב במחלקת רישוי עסקים עם ידוע על חריגות בניה , שכן עסק שנעשו בו עברות בנייה, לא ניתן יהיה להשלים הליך רישוי.
  • מתקנים שונים הנבנים בבית העסק חייבים בהיתר בניה : ארובה, מתקני טיהור אוויר, גגון בכניסה, חדרי קירור חיצוניים, במות עץ (דק), יש לבדוק אם ניתן להוציא היתר עוד קודם לרכישה או להשכרה של העסק, או שהוצא היתר בניה כחוק.
  • הליך רישוי לבית אוכל ותכנון בית אוכל מחייבים סיוע של בעל מקצוע בתחום תברואת מזון או טכנולוג מזון.
  • הליך הרישוי הוא מורכב ונדרשת תשומת לב מלאה ושליטה מרבית של בעל העסק, רצוי לבצע את דרישות הגופים השונים במהירות ולהקפיד על דיווחם למחלקת רישוי עסקים, לפי הצורך תמיד ניתן לפנות לפקידי רישוי עסקים כדי להתעדכן בהתקדמות תהליך הרישוי.