השירותים הניתנים ע"י המחלקה מחולקים לשירותי חובה ושירותי רשות

שירותי החובה מושתתים על חוקים.

שירותי הרשות מושתתים על תקנות משרד הרווחה, ועל מדיניות המועצה המקומית.

שירותי הרשות מסופקים על פי הצרכים ובהתאם לתקציב.

סדר העדיפויות לטיפול במשפחות הינו על פי חומרת הבעיות, מידת הסיכון הנשקפת למשפחה והסיכוי לשינוי בתפקודה.

השירותים ניתנים עפ"י קריטריונים לנזקקות ומבחן הכנסות.

חלק מהשירותים כרוך בהשתתפות כספית של המשפחות.

א. שירותים לרווחת המשפחה

יעוץ, לווי, תמיכה וטיפול – למשפחות ופרטים הנמצאים במצבי מצוקה או משבר.

עזרה כספית – למימון הוצאות מיוחדות.

סיוע בקבלת הנחות ותרומות – אצל גורמים שונים בקהילה (כמו: הנחה בארנונה )

סיוע בהתמודדות עם אלימות במשפחה – באמצעות מרכז למניעה וטיפול באלימות בנהריה.

טיפול בחיי משפחה ונישואין – או הפניה לטיפול בתחנות בסביבה.

ליווי, ייעוץ, תמיכה וטיפול בתהליך הגירושין, כתיבת תסקירים לביהמ"ש בנושא משמורת והסדרי ראייה לילדים, באמצעות פקיד סעד לסדרי דין עפ"י סמכויות שנתנו לו בחוק.

טיפול בנושא אפוטרופסות – טיפול בבקשות למינוי אפוטרופוס לקשישים, קטינים, חולי נפש, חסרי ישע ואחרים.

ייעוץ ותיווך עם מוסדות ושירותים בקהילה.

ב. שירותים לילדים

וועדות לתכנון טיפול – לבניית תוכנית טיפול מתאימה לילדים ונוער במצבי סיכון ומצוקה.

מועדונית לילדים בכיתות א'-ו', מועדונית גיל רך גילאי 3-6.

מעונות יום – במקרים מיוחדים, ועפ"י חוק פעוטות בסיכון.

חונכים ומטפחים – לילדים בסיכון, פיתוח קשר אישי עם הילד לקידום הילד בתחומים שונים.

הגנה על קטינים בסיכון – באמצעות פקיד סעד לחוק הנוער, עפ"י סמכויות שנתנו לו בחוק ובשיתוף בתי הספר ומשטרה. הגנה על קטינים אשר נמצאים בסכנה במסגרת המשפחה, הסביבה.

פנימיות, משפחות אומנה – מסגרת חוץ ביתית לילדים במצבי סיכון קשים, אשר אינם יכולים לגדול ולהתפתח כראוי במסגרת משפחתם.

הפעלת משחקיה לגילאי 3-6 במסגרת התוכנית הלאומית, במרכז לגיל הרך.

ג. שירותים לנוער וצעירים

הטיפול בבני נוער מתמקד בבני 12-18 וכן טיפול בצעירים עד גיל 35 אשר נמצאים במצבי סיכון ומצוקה, וסובלים מקשיים בהסתגלות משפחתית, לימודית, חברתית, תעסוקתית. הטיפול נערך בשיתוף עם מסגרות חינוך, והמתנס.

טיפול קבוצתי באמצעים שונים.

איתור, ייעוץ, ליווי, הכוונה, וטיפול פרטני וקבוצתי – במתבגרים במצוקה על רקע בעיות משפחתיות או אישיות, במטרה להחזירם לתפקוד נורמטיבי במסגרות חייהם השונות.

טיפול בנוער וצעירים נפגעי סמים ואלכוהול.

שילוב נערים וצעירים בפרוייקטים לימודיים תעסוקתיים כמו: קורס מדריכי ספורט, תעסוכיף, רכיבה טיפולית, צלילה ועוד.

שילוב נערים ונערות בפעולות המתנס ובמועדון נערים.

ייעוץ ואיתור נוער בסיכון.

שותפות בוועדות למלגות לסטודנטים.

ד. שירותים בתחום השיקום – פיגור, נכויות ומחלות

מטרת השיקום לסייע לאדם עם מוגבלות להגיע לרמה אופטימלית של תפקוד ועצמאות בתחומי החיים, תוך מיצוי מלוא יכולתו.

אדם עם מוגבלות – אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית קבועה או זמנית, אשר בשל נכותו מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים (סעיף 5 בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח, 1998).

הפניית מוגבלים לשיקום תעסוקתי במרכזי אבחון ושיקום.

סייעת במעון לילד בגיל 6 חודשים עד 3 שנים עם איחור התפתחותי ניכר.

הפניות לוועדות אבחון של משרד הרווחה.

השמה במסגרות מיוחדות השייכות למשרד הרווחה (מסגרות יומיות וכן פנימיתיות).

השמה במעונות יום שיקומיים.

תיווך לגורמים שונים כמו: בטוח לאומי, בתי חולים ועוד.

סיוע ברכישת מכשור רפואי והשאלתו במסגרת "אור לעולם".

שילוב בפרויקט "קהילה נגישה".

ה. שירותים בתחום הזקנה

טיפול בתחומי החיים השונים של הקשישים בקהילה.

ייעוץ, תמיכה, הכוונה, מידע וטיפול בנושאים הקשורים לגיל הזקנה לאוכלוסיית הקשישים ובני משפחותיהם.

סיוע כספי למימון צרכים מיוחדים כגון: מכשירים רפואיים, טיפולי שיניים, משקפיים, נסיעות לדיאליזה ועוד.

תווך עם מוסדות ושירותים בקהילה ומחוצה לה.

הפעלת חוק ביטוח סיעוד – קביעת סל שירותים, הזמנת עבודה ופיקוח על השירותים הניתנים.

הגנה במסגרת החוק וטיפול בקשישים חסרי ישע ונפגעי אלימות במשפחה.

הפעלת מועדון גימלאים לתעסוקה בשעות הפנאי.

הפעלת גמלאים מתנדבים בקהילה.

הפניית קשישים לקבלת שרות במרכז יום לקשיש (תעסוקה וחברה).

פרוייקט קהילה תומכת.

מיצוי זכויות לניצולי שואה.

חברות בעמותה בי"ח נוף שלומי.

ו. שירותים בתחום ההתנדבות

טיפוח תחום ההתנדבות ביישוב – גיוס, מיון, שיבוץ, הכשרה והדרכה למתנדבים.

איתור צרכים בקהילה ופיתוח שירותים חדשים.

טיפוח מנהיגות מקומית, וועדי בתים.

בניית מערך מתנדבים לשעת חירום.

"קהילה נגישה" לבעלי צרכים מיוחדים.

מתן יעוץ משפטי באגף ע"י המחלקה לסיוע משפטי של המדינה.

 

מנהלת המחלקה: מירב רונן

טלפון: 049950920

פקס: 04-9950993

דוא"ל: Revacha@shelomi.org.il

קבלת קהל: יום א'- 08:30-13:00

                   יום ג'- 08:30-18:00

                   ובימים אחרים בתאום מראש