אגף החינוך מקדם מענה פדגוגי, חברתי וטיפולי מתוך ראיה הוליסטית של מערכת החינוך היישובית ובכך פועל הלכה למעשה ליצירת רצף חינוכי מבוקר ועד אחה"צ ונותן מענה ייחודיי לכל תלמיד מגיל הגן ועד השדה האקדמי.

כלל המסגרות החינוכיות בישוב, הן בחינוך הפורמאלי והן בחינוך הבלתי פורמאלי, מעצימים כל תלמיד באשר הוא ומקנים חווית לימודים חיובית, אוירה מקבלת בסביבה מוגנת ובטוחה כך שהתלמיד ירגיש משמעותי בחברה ויגדל להיות אזרח תורם בהתאם לכישוריו.

אגף החינוך מאמין בתהליך למידה מתמיד הן בטווח הקצר והן בלמידה בטווח הארוך לצד פיתוח כישורי חיים ערכיים המאפשרים התמודדות עם אתגרי הטכנולוגיה, קידום מיומנות, והקניית כלים אשר יסייעו ויעזרו ללומד בעתיד.

אגף החינוך מקדם את תחושת האחריות האישית ואת הערבות לזולת תוך הכרה בפלורליזם בקרב הצוותים החינוכיים, התלמידים וקהילת הישוב.

אגף החינוך מעודד סקרנות ופועל להעשרת הידע הכללי של התלמיד בכל תחומי החיים תוך כדי הכרה בערכי העם ובמורשת ישראל.

כלל צוותי החינוך פועלים יחדיו מתוך כבוד ותחושת אחריות כלפי התלמיד וסביבתו.

באגף החינוך משולב השירות הפסיכולוגי. שיתוף הפעולה עם אגף הרווחה במועצה, מאפשר לתלמיד ולמשפחה שירותי העשרה, תגבור, אבחון, יעוץ וטיפול מותאם.