תחומי אחריות מחלקת הביטחון והבטיחות

מחלקת  ביטחון ובטיחות  מכין את מוסדות הרשות בשגרה וכן מטפל בבעיות בשעת חירום.

• מל"ח (משק לשעת חירום)

• פס"ח (פינוי סעד חללים)

• בטחון הישוב מוסדות חינוך וציבור

• בטיחות הישוב מוסדות חינוך וציבור

• עבודה שוטפת מול משרדי הממשלה וגורמי חירום.

 

תפקידי מחלקת הביטחון והבטיחות ברשות:

1. דיווח ותאום בין גורמי החירום: מגן דוד אדום, כיבוי אש , צ.ה.ל, משטרה / משמר אזרחי, ומשרדי ממשלה.

2. סיוע לאותם גורמי חירום במשימתם.

3. תחזוקת מקלטים ציבוריים ושיפור תשתיות  (אוורור, מיזוג, איטום, אינסטלציה , תשתיות מים)  רצ"ב רשימת מקלטים בישוב.

4. ארגון, אבטחה ותרגילים במוסדות חינוך ובדיקת היערכותם  ומוכנותם לחירום.

5. ארגון, הכנה  ותרגול ועדות מל"ח ופס"ח.

6. מתן שרות וטיפול מידי בבעיות המדווחות באמצעות המוקד העירוני /אפליקציה.

 

אחריות מנהל מחלקת הביטחון

א. מתכלל ועדות בטחון ברשות המקומית : 

1. ועדת בטחון - היו"ר הינו נבחר ציבור .

2. ועדת פס"ח  - היו"ר הינו נבחר ציבור

3. ועדת מל"ח   - היו"ר הינו ראש המועצה. 

4. ועדת בטיחות – היו"ר הינו מנכ"ל הרשות. (לא ועדת חובה ממולץ)

ב. מציג את הרשות מול כל משרדי הממשלה וגורמי הביטחון, (צהל. ,משטרה, כיבוי-אש, מד"א) בעיר ובארץ. ברמות השונות מרחב / מחוז וכו''.

ג. תרגול, אימון והדרכת עובדים והכנתם לשע"ח.

ד. מטפל בתחום התנדבות לשע"ח קהילה מל"ח פס"ח מד"א כיבוי  רווחה וכו''.

ה. מתאם בין גדוד החילוץ צהל. לרשות .

ן. אחראי על הכנת תקציב הג"א בהתאם לתקינה ומעקב ביצוע שנתי לתחזוקה ושיפוץ מקלטי הרשות

ז. מתכלל ומנחה תקינה לציוד מחסני חרום אחסנה וטיפול במחסני החרום ברשות.

ח. מרכז את כל הטיפול ותקצוב מרכיבי הביטחון בעיר כגון: 

• כביש מערכת –תקציב פקע"ר 

• גדר מערכת – אחזקה תקציב פקע"ר.

• תאורת המערכת  - אחזקה שדרוג תקציב פקע"ר.

ט.  מתאם ומקשר בכל תחום הקשור למקלטים ציבוריים, (תקציב הג"א)  אחזקה, תחזוקה, וקביעת צורך בהשלמת פער ובניית מקלט כולל הסבתם לדו-תכליתיים, מיפוי המקלטים .

י.  כתיבת נהלים לשע"ח והטמעתם כולל הדרכות קורסים והשתלמויות לבעלי תפקידים ברשות.

יא.  הכנת מערך הסברה יישובי בשיתוף עם מנהל מידע לציבור בחירום.

יב.   הערכות להפעלת מוקד מידע - 106 מתואם לצורך חירום.

יג. נתוני אוכלוסייה  - הכנת תיק מודיעין, מאגרי מידע ועדכונם בשוטף, מיפוי תשתיות במרחב העיר (גז, אנרגיה, מים, ביוב, מוסדות), בדגש על אוכלוסייה מיוחדת (רווחה)

יד. ניהול מחסני החירום, שמירת כשרות מבצעית.

טו. ארגון מכלולי רשות ומרכז הפעלה ממוגן , והפעלת חפ"ק נייד בשטח בצמוד למפקדת אירוע.

     סיוע למשטרה / לצה"ל, באירוע רב נפגעים ו/או באסון המוני

טז. אחזקת מערכות צפירה / כריזה בעיר

יח. השתתפות בתרגלי חומ"ס ובכלל תרגול ברשות.

יה. אחריות אגף הביטחון בשעת  חירום : 

1. פתיחת /סגירת מקלטים ציבוריים עפ"י הנחיות ראש העיר / או צהל,

2. טיפול באירועים ביטחוניים ירי מטל"רים ואחרים מול כל גורמי החירום והביטחון בעיר:  משטרה, צה"ל. , מד"א, כיבוי-אש, בזק, מת"ב, חברת חשמל, מס-רכוש, חברות שמירה וכו''.

3. איתור בעיות שעה, טיפול בבעיות התושבים בתחום הפרט (התושב) והכלל (משפחה) הודעה על נפגעים וכו''. 

4. פתיחת מרכז הפעלה רשותי במידת הצורך ובהתאם להחלטת ראש המועצה / מנהל אגף הביטחון. 

5. סיוע לפקע"ר בחלוקת ערכות מגן ותרופות, העמדת מתקנים לשם כך  לתושבים.

6. סיוע באספקת מים ע"ב התנור ובסיוע רובעים.

7. הפעלת "מרכז הפעלה" , והפעלת חפ"ק נייד/ אחיד בשטח בצמוד למפקדת אירוע.

8. הפעלת מערך הסברה עירוני בשיתוף מנהל מידע לציבור, צה"ל והמשטרה - הפצת המידע לתושבים.

9. הערכות לקליטת / פינוי תושבים בהיקף שיקבע - כולל מחוסרי דיור, הצבת שמירה על דירות שנפגעו פגיעה ישירה מטילי אויב.

 

תחום החינוך בחתך ביטחון ובטיחות 

1. תחומי אחריותו של הקב"ט בחינוך

1. אחראי לארגון הביטחון והבטיחות השוטפים ולקיום סדרי אבטחה ובטיחות נאותים במוסדות החינוך, בפעילות החוץ-בית-ספרית, בקייטנות, במחנות ובאירועים המתקיימים בתוך המוסד החינוכי ומחוצה לו.

2. אחראי להקצאת מרכיבי ביטחון במוסד החינוכי.

3. אחראי להפעלת מערך הדרכה והשתלמויות לעובדי ההוראה (מנהלים, גננות ומורים) בנושאי ביטחון, בטיחות והיערכות למצבי חירום.

4. אחראי לקיום תרגילים במהלך השנה על פי ההוראות בחוזר המנכ"ל ועל פי הנחיות נוספות המוכתבות על ידי הקב"ט המחוזי.

5. אחראי לביצוע ביקורים וביקורות במוסדות החינוך בתחומים שהוא אחראי עליהם.

6. אחראי לארגן ולתרגל את המוסדות החינוכיים בעיר למצבי החירום השונים ולהתמודדות בעת אסון פתע רב נפגעים.

7. אחראי להכשרה של צוותי החירום הבית ספריים.

8. מארגן השתתפות מורים, גננות ותלמידים בהשתלמויות של פיקוד העורף המתבצעות על ידי מאלש"חים. (מדריכי אוכלוסייה לשעת חירום). 

2. קב"ט מוס"ח (קב"ט מוסדות החינוך) הוא בעל תפקיד ברשות המקומית האחראי לקיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך, להיערכותם למצבי חירום ולטיפול בנושאי הבטיחות באותם מוסדות, בסיוע ק. בטיחות.

3. בהחלטת הממשלה 912 בתאריך 25 במרס 1974 נקבע:

1. בכל רשות מקומית יתמנה קצין ביטחון של מוסדות החינוך בתיאום עם משרד החינוך התרבות והספורט. הרשות המקומית אחראית לטיפול בביטחון של כל מוסדות החינוך שבתחומה (לרבות אלה שאינם בבעלותה), והיא תפעל בנושא זה באמצעות ועדת ביטחון שהוקמה בהתאם לתקנות שעת חירום ובהתאם להנחיות משרד החינוך.

2. מוסד חינוכי לנושא זה הוא גן ילדים, בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר על יסודי, מוסדות החינוך המשלים, מפעלי קיט, מרכזים קהילתיים (מתנ"סים) ופנימיות ומוסדות חינוך אחרים, בין אם הם באחריות משרד החינוך ובין אם הם באחריותם של משרדים אחרים (משרד הרווחה, משרד התעסוקה ועוד).

 

 

 אנשי קשר - מחלקת הביטחון

 

דרור דהן מנהל אגף הביטחון,בטיחות ורישוי עסקים וקב"ט מוסדות החינוך. 

04-9950951  053-7736463  http://[email protected]

רינה קזיאב מזכירה ורכזת רישוי עסקים  04-9950950  [email protected]

שגיא וקנין רבש"צ שלומי  04-9950952 054-2883816  [email protected]

 

ימים ושעות קבלת קהל:

א' עד  ה' משעה 08:00  עד  15:00 יש לתאם  מראש.