בשל פעילות הדרכה לעובדי מחלקת גבייה, הנדסה ומשרד הפנים

לא יינתן שירות ביום רביעי הקרוב 20/09/2023

ניתן לפנות בכל הדרכים האחרות:

באמצעות אתר המועצה בכתובת: https://www.shelomi.org.il/

ובאמצעות האפליקציה הרשותית - להורדה ולהרשמה: https://my-city.net/?share=app