במידה ולא מתאפשר מעשה טוב בשבוע הקרוב ניתן לשתף מעשה טוב שנעשה במהלך שנת 2023(איפה הוא קרה, מה בדיוק היה וכו')

יום המעשים הטובים רשות מקדמת עסקים 2023 - Facebook Cover