*ממשיכים למחזר בשלומי - 
הפחים הכחולים נכנסו לשלומי*

 
בשלומי ממשיכים במגמת הפרדת פסולת למחזור ושמירה על איכות הסביבה. 
בימים אלה השלימה מחלקת שפ"ע בסיוע לשכת מנכ"ל את חלוקת הפחים הכחולים ברחבי היישוב.

<<שימו לב>>>
הפחים מיועדים למחזור נייר: עיתונים, דברי דואר, אריזות קרטון של דגני 
בוקר ומוצרי מזון. 

שומרים על שלומי שלנו נקייה ומטופחת! 

0c9a91f9-7f89-4d97-8118-5d0d38c3839b.jfif