מנחה וקבלת שבת לנוהגים להתפלל בזמן פלג המנחה !

E699EEFC-4F13-4BDA-B3CF-4EB67D94F59B.jpe
ח