"וכי ימוך אחיך"

שוברים את הבדידות
בשנה האחרונה ביישוב הלכו לעולמם אנשים עריריים ללא משפחה שהיו בודדים ביישוב אשר מצאו אותם ללא רוח חיים 
לכן הנני מקים פרוייקט לגיוס מתנדבים אשר יתנו מענה חברתי לאנשים בעלי קשיים תפקודיים ולקשישים המרותקים לביתם. אנשים אלו אינם מסוגלים להשתלב בפעילויות הקיימות בקהילה, בשל מוגבלותם הפיזית או וורבלית.
אותם מתנדבים  יצרו איתם קשר שבועי, מארחים להם חברה ומביאים לחייהם תעסוקה המגוונת את שיגרת בדידותם.
יחד הם משוחחים או מתעסקים בתחומי עניין משותפים. 
ומאירים להם את כל השבוע!

מחפשים אתכם סטודנטים/פנסיונרים או כל מי שיוכל להתגייס למען מצווה גדולה זו
לפרטים:
שלמה סאלם 0545574067
 

b765f3ea-8783-4401-b081-be9645ea5523.jfif