Artcafe פרוייקט חדש חדש 
בריכוזה של מרתה שיינס Martha Sheynis
קפה תרבות, מפגש אמנות ותרבות
הפעם שירי רטרו, שירה בציבור, תערוכת תכשיטים, כיבוד והגרלה לפרטים לפנות למרתה 
☕☕☕☕????????????????????????????????052-8302609‬

3a2ca810-2d99-475d-a688-08c48cb51c65.jfif