תושבים יקרים, 
בימים הקרובים תחל המועצה במבצע נרחב לפינוי גרוטאות רכב מרחבי היישוב.
המבצע הקודם נערך לפני כשנתיים ובמהלכו פונו כ 120 גרוטאות רכב מהיישוב רובן בהסכמה וחלקן באמצעות אכיפה.                                                                                                
פינוי גרוטאות הרכב הינו תהליך הכולל עבודת מטה ארוכה אשר במסגרתה בוצע ריענון הנוהל, מיפוי גרוטאות הרכב ובחינת בעלות מול משטרת ישראל והליך התקשרות מול קבלן פינוי, איתור מגרש לאחסנת הרכבים ובדיקת ההיתרים של הגופים הנוגעים בדבר.
פינוי הרכבים ייערך על פי חוק ויכלול את השלבים הבאים:
• הדבקת מדבקה על הרכב המיועד לפינוי ומתן אורכה לביצוע באופן עצמאי.
• הודעה לבעל הרכב.
• פינוי הרכב למגרש אחסנה ושמירתו למשך 60 יום.
חשוב להדגיש כי:
• רכבים ללא לוחית רישוי יפונו באופן מיידי.
• רכבים אשר מהווים מפגע בטיחותי יפונו באופן מיידי.
• רכב שלא יפונה עצמאית על ידי בעל הרכב וייגרר על ידי המועצה במסגרת מבצע זה – כלל הוצאות הגרירה והאחסנה יחולו על בעל הרכב.
שאלות הבהרה ונושאים נוספים ניתן לברר מול מוקד המועצה 049950980.
•  ניתן להפנות את השאלות גם באמצעות כפתור ייחודי באפליקציה הרשותית תחת "פניה למוקד".

3bac88b0-4ca5-4ec6-accf-cea16d70709c.jfif