בשורה טובה לאזרחים הותיקים בשלומי!
אושר בקריאה שלישית תיקון לחוק האזרחים הוותיקים להקלה על קבלת הנחה בארנונה. 

לפרטים בנושא, יש להיכנס לקישור המצורף:
https://www.gov.il/he/Departments/news/seniors_arnona_discount_law_correction

seniors_arnona_discount_law_correctio