לפרטים נוספים, יש להיכנס ללינק:

https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km3.aspx

לוגו רשות מקדמת עסקים