:לפירוט תנאי הזכאות עבור עובדים עצמאיים ועסקים, ראו בלינק

http://www.btl.gov.il/Corona/BididAzmeim/Pages/ZkaotBidodAzmeim.aspx

 

 

 

לבירור פרטים באופן טלפוני:
מוקד טלפוני ארצי 6050*
04-8812345

ביטוח-לאומי