שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול זוכה
הקמת בית כנסת ברחוב האלה - שכונת גבעת הארזים - שלומי מכרז כללי פומבי 25/06/2024 22/07/2024
מכרז כ"א פנימי/חיצוני 05/2024 לגיוס מנהל יחידת צעירים 100% משרה למועצה מקומית שלומי מכרז כ"א פומבי 24/06/2024 14/07/2024
מכרז כ"א פנימי/חיצוני 06/2024 לגיוס רכז קשרי השכלה ותעסוקה לצעירים 100% משרה למועצה מקומית שלומי מכרז כ"א פומבי 24/06/2024 14/07/2024
הודעה על התחלת בנייה מטעם הוועדה פומבי 27/05/2024 27/06/2024

עבור לארכיון המכרזים