הנחיות רשות המים.pdf

 

למידע נוסף כנסו לאתר רשות המים 

http://www.water.gov.il